NMBU-professor blir leder for forskningssamarbeid om forurensing i Arktis

– En stadig økende forekomst av miljøgifter i Arktis krever nye analysemetoder og deteksjonsstrategier. Forskningsnettverket i UArctic vil bidra til å koordinere dagens internasjonale innsats for å overvåke forurensing i dette området, sier Kallenborn.

Kallenborn er en internasjonalt anerkjent miljøkjemiker som i hovedsak forsker innen metodeutvikling for kvantitativ analyse, risikovurdering og reduksjon av organiske miljøgifter. Dette inkluderer også bestemmelse av organiske forurensninger i arktiske miljøer. For dette anvender han avanserte sporanalytiske metoder i en tverrfaglig forskningssammenheng.

Miljøgifter i Arktis

Som UArctic-leder for forskning innen miljøforurensning, vil Kallenborn fokusere på å utvikle akademiske nettverk for utdanning av fremtidige eksperter i arktisk miljøkjemi i samarbeid med alle universitetene med arktisk tilknytning

Hans faglig fokus vil være rettet mot identifikasjon og effekter av menneskeskapte, organiske miljøgifter, inkludert kjemikalier som nylig har blitt identifisert som «kjemikalier av økende bekymring» i de arktiske områdene (såkalte chemicals of emerging arctic concern = CEACs).

– Pålitelig forskning på miljøgifter i det arktiske miljøet som vi er spesielt bekymret for, er bare mulig med avanserte og svært sensitive metoder. Disse undersøkelsene tar sikte på å identifisere og minimere den potensielle eksponeringsrisikoen for mennesker som bor i Arktis, sier Kallenborn.

Om Roland Kallenborn

Professor Roland Kallenborn er forsker og universitetslærer ved NMBU innen organisk analytisk kjemi, miljøkjemi og miljørisikovurdering. Han er også professor II i arktisk teknologi ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og ekstern veileder for master- og doktogradsstudenter ved Harbin Institute of Technology (HIT, Kina).

Kallenborn er forfatter/medforfatter av 130 fagfellevurderte publikasjoner, 12 bøker/monografier (forfatter, kapittelforfatter og redaktør), 20 kontraktsrapporter, 10 populærvitenskapelige artikler og mer enn 300 presentasjoner på internasjonale konferanser og seminarer. Han er redaktør/redaksjonsmedlem for IF-registrerte vitenskapelige tidsskrifter "Current Chromatography", "Fresenius Environmental Bulletin", "Ecotoxicology and Chemistry", "Environmental Science and Pollution Research" (Springer) og "Chemosphere" (Elsevier).

Relatert innhold
Brannøvelser på Svalbard forurenser arktisk vann

Brannøvelser på Svalbard forurenser arktisk vann

Det er slett ikke hele Svalbard som er ren og uberørt natur. Brannskum fra flyplassene i Longyearbyen og Ny-Ålesund renner ut i vannet og mangedobler konsentrasjonen av miljøgifter. 

Published 4. February 2022 - 10:06 - Updated 4. February 2022 - 10:25