Globale utviklingsstudier ved NMBU får toppkarakter av internasjonal komite

Etter en omfattende evaluering har studieprogrammet Global Development Studies ved NMBU blitt akkreditert av European Association of Development Research and Training (EADI), som er det ledende europeiske nettverket innen utviklingsstudier med mer enn 100 medlemsinstitusjoner.

—  I Norge finnes det mange studietilbud innenfor utviklingsstudier, men ingen andre er akkreditert av EADI. En slik annerkjennelse er derfor en stor begivenhet for oss, studentene og universitetet som helhet, sier Jerven, som leder studieprogrammet.

Studieprogrammet Global Development Studies tilbys på NMBUs Institutt for internasjonale studier, Noragric, Fakultet for landskap og samfunn.

Møter internasjonale kriterier

I evalueringen fremhever EADI blant annet at det administrative og vitenskapelige personalet er av høy kvalitet.

—  Vi har lite midlertidighet med folk i faste stillinger som jobber med programmet, og som samtidig har en veldig aktiv forskningsagenda. Det gjør at studiet er grunnet i forskning og er av god kvalitet, forteller Jerven.

Også utdanningens tverrfaglige grunnlag, som innebærer fagdisipliner innen miljø-  og samfunnsvitenskap, er blant styrkene til studieprogrammet.  

—  Samtidig er vi svært glade for at komiteen bekrefter at vi har studenter med engasjement, som er kritiske og analytiske, og som trives på studiet, sier Jerven.

Etter en evaluering fra EADI kan studieprogrammer få tre tilbakemeldinger : ikke akkreditering, delvis akkreditering og full akkreditering. Studieprogrammet Global Development Studies oppnådde full akkreditering.

Et studievalg med kvalitetsstempel

—  En slik akkreditering fra EADI betyr at studentene våre, og alle som vurderer å søke hos oss, kan være trygge på at utdanningen møter internasjonale standarder og er av høy kvalitet, sier Shai Divon, førsteamanuensis og tidligere leder ved Noragric. Han minner om at akkrediterte studieprogrammer blir lagt merke til i jobbmarkedet.

—  Det er også enkelte stipender og andre støtteordninger krever at studenten inngår i et akkreditert studieprogram. Samtidig er utviklingsstudier et felt som ikke kommer til å forsvinne, og vil fortsette å være aktuelt i lang tid framover. Med annerkjennelsen fra EADI kan vi derfor trygt hevde at vi tilbyr et studieprogram med god kvalitet og relevans for framtiden, sier han.   

En grundig prosess

Det er hele ti år siden ideen om å starte en akkrediteringsprosess ble lagt på bordet av tidligere leder for Noragic, Ruth Haug. Men det var først for to år siden at instituttet bestemte seg for å gå inn for en omfattende prosess med å samle dokumentasjon for å vise at studiet møter internasjonale kriterier.

Da Divon inntok lederstillingen på Noragric i 2018 stod fagfeltet ovenfor store endringer. Antallet søkere på det som da het master i utviklingsstudier gikk ned, og antallet som fullførte programmet var lavt.

—  Samtidig var det en diskusjon i våre miljøer som dreide seg rundt det som omtales som dekolonisering av utviklingsstudier. Det var et generelt ønske om å gå bort fra det underliggende hierarkiet mellom det globale nord og det globale sør, og heller bevege oss i retning av globale utviklingsstudier som en helhet, forteller han.

Fra da av skiftet masteren navn fra Development Studies til Global Development Studies.

Divon ledet på den tiden den nasjonale ekspertkomiteen for utviklingsstudier i Universitets-  og høyskolerådet, hvor lederne fra alle studieprogrammene innen utviklingsstudier i Norge deltok. I diskusjonene rundt dekolonialisering gikk det opp for Divon at ingen av de norske programmene innen utviklingsstudier var akkreditert. Sammen med kolleger gikk han gjennom kriteriene for akkreditering og innså at studieprogrammet Global Development Studies burde være godt kvalifisert.

To steg til akkreditering

I første omgang var det instituttet selv som gjennomførte en egenevaluering basert på kvalitetskriteriene som er satt av EADI.

—  Dette var en arbeidskrevende prosess som i hovedsak ble gjennomført av Morten Jerven, Lars Kåre Grimsby, som i dag er fungerende instituttleder, og postdoc Cecilie Dyngeland. Vi inviterte også hele instituttet for å gi kommentarer, forteller Divon.

Etter at instituttet hadde gransket seg selv ble rapporten sendt til EADI. Representanter fra EADI besøkte deretter Noragric, deriblant lederen av akkrediteringskomiteen, for å snakke med ledelsen, ansatte, nåværende og tidligere studenter. Disse ble også invitert til å diskutere akredditeringen på et Zoom-møte sist høst.  

—  Det at vi fikk full akkreditering av denne masteren er en velfortjent annerkjennelse av jobben vi gjør på instituttet, sier Jerven.

Også Divon understreker at alle instituttets ansatte har jobbet hardt for å bygge opp masterprogrammet slik det er i dag.

— Det er denne innsatsen over mange år som gjør at vi har lykkes med akkrediteringen av programmet, sier han. Divon takker også dekan Eva Falleth ved Fakultet for landskap og samfunn for å ha tro på prosessen og gitt økonomisk støtte for å få prosjektet gjennomført.

Les mer om den 2— årige masteren i Global Development Studies.

Fakta

- European Association of Development Research and Training (EADI), er det ledende europeiske nettverket innen utviklingsstudier med mer enn 100 medlemsinstitusjoner, hvorav åtte er norske

- EADIs evalueringskomite for akkrediteringen av NMBUs studieprogram Global Development Studies bestod av:

  • Professor emeritus John Harris, Simon Fraser University, Canada
  • Profesor Haldis Haukanes, Universitetet i Bergen, Norge
  • Joost Mönks, International Accreditation Council EADI, Bonn, Tyskland
  • Silje Mari Mo, masterstudent i Global Development Theory and Practice ved Universitetet i Bergen

- Global Development Studies er et 2— årig masterprogram som tilbys på NMBUs Institutt for internasjonale studier, Noragric, Fakultet for landskap og samfunn.

Published 15. February 2021 - 8:14 - Updated 15. February 2021 - 10:31