Studentutstillinger Digital exhibitions

Institutt for landskapsarkitektur / School of Landscape Architechture

Velkommen - Welcome!

Vi er stolte av å kunne presentere studenter og arbeidene deres her.

We're proud to be able to present students and their work on these webpages.

Høst / Fall 2022:

Vår / spring 2022:

Høst / fall 2021: