John Morken

John Morken

Professor

  • Department of Building and Enviromental Technology
    • 1. Teknologi for biogassbehandling av organiske materialer (forbehandling - reaktorteknolgi - etterbehandling)
    • 2. LCA og avfallshåndtering
    • 3. Bioenergi 4. Tilføringsteknikker for avfallsfraksjoner på jord