Bodil Norderval

Bodil Norderval

Senior Advisor

 • The Student Admininstration Section
  • Sekretær for studieutvalget
  • Sekretær læringsmiljøutvalget
  • Saksbehandler
  • Universell Utforming
  • Kvalitetssikring av utdanning (systembeskrivelser - rutiner for evaluering og godkjenning av programportefølje/program/emner)