For henvisende veterinærer

Veterinærhøgskolen Dyresykehuset – hest har noen av landets fremste eksperter innen veterinærmedisin og tar imot henvisninger fra hele landet.

Akuttpasienter kan henvises hele døgnet. Du når oss på e-post hest@nmbu.no og tlf. 67 23 24 24 (dagtid).
Akutte henvendelser utenom arbeidstid (etter 15.45): 922 80 704.

Fagområder

Indremedisin

Hester med indremedisinske problemer tas imot for utredning og behandling innen alle fagområder. Alle våre indremedisinere har internasjonal spesialistkompetanse på området. Her er litt av det vi kan tilby:

Luftveier

Vi utfører videoendoskopiske undersøkelser av hestens luftveier i hvile og på tredemølle. Ved behov for bakteriologiske undersøkelser eller skylleprøver fra lungene har vi et godt og tett samarbeide med våre egne laboratorier for videre undersøkelser. Blodgassanalyser utføres i vårt eget laboratorium.

Gastrointestinale lidelser

I tillegg til gastroskopiske undersøkelser og ultralydundersøkelser av buken, utfører vi absorbsjonstester og tar tarmbiopsier der det er nødvendig. For medisinske kolikker har vi mulighet til døgnkontinuerlig overvåkning, også med kamera. Skulle det utvikle seg til en kirurgisk kolikk, har vårt døgnbemannede kirurgiske team selvsagt mulighet til å operere.

Kardiologi

Vi utfører EKG i hvile og under belastning så vel som kontinuerlig Holter EKG opptak (24 timer) ved behov. Likeledes har vi avanserte ultralydsmaskiner med prober spesialdesignet for hjerteundersøkelser på hest som muliggjør detaljerte ultralydundersøkelser (ekkokardiografi).

Nevrologi

I tillegg til indremedisinerne på Dyresykehuset hest, samarbeider vi med Diplomate (internasjonal spesialist) i nevrologi, Karin Hultin Jäderlund, samt hennes spesialistkandidat. I tillegg til klinisk utredning kan vi nå ta stående eller liggende CT der det er aktuelt. Vi har også mulighet til døgnkontinuerlig kameraovervåkning i de tilfellene det er mistanke om anfall. Vi er de eneste i landet som kan tilby såkalt PENSbehandlig til trigeminusinduserte headshakere. For mer spesialiserte nevrologiske utredninger har vi nå også tilgang på EEG og Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), der vi ønsker å vurdere om nervefunksjonen fra hjernen til muskulatur i fram- og bakben er affisert.

Føllsykdommer

For de sykeste føllene har vi spesialbokser hvor de kan få nødvendige infusjoner, oksygen og varme med hoppa stående ved siden av. Disse føllene er svært arbeidskrevende, vi har derfor i perioder hjelp av dyktige studenter i tillegg til vår egen stab for at føllene skal få kontinuerlig overvåking.

Intensivpasienter

Mange av våre pasienter krever mye oppfølging, og vi har derfor overvåkningskameraer i de fleste boksene og mulighet for kontinuerlig væskebehandling via dråpeteller, oksygentilførsel osv. På klinikken har vi døgnkontinuerlig tilgang til blodgassmålinger og andre enklere laboratorieundersøkelser som trengs for å optimalisere behandlingen. Vi har et nært og godt samarbeid med Sentrallaboratoriet som utfører analyser av blodprøver. Klinisk patologiske undersøkelser av cytologisk prøvemateriale blir utført på vårt eget institutt av klinisk patolog med internasjonal spesialistkompetanse.

Indremedisinsk team

Siv Hanche-Olsen
Siv Hanche-Olsen
Veterinær, ph.d. internasjonal spesialist (diplomat) i indremedisin (DECEIM)
Constanze Fintl
Constanze Fintl
Veterinær, ph.d., internasjonal spesialist (diplomat) i indremedisin (DECEIM), sertifisert innen indremedisin for hest
Ingunn Risnes Hellings
Ingunn Risnes Hellings
Veterinær, ph.d., internasjonal spesialist (diplomat) i indremedisin (DECEIM), sertifisert innen indremedisin for hest
Kirurgi

Dyresykehuset – hest tar imot hester for utredning og tilbyr dokumenterte behandlingsprosedyrer innen alle kirurgiske områder.

Operasjonsavdelingen i Dyresykehuset – hest er utstyrt med to state-of-the-art operasjonssaler for operasjoner som utføres i generell anestesi. Den ene salen er forbeholdt ortopediske inngrep som artroskopi og frakturfiksering, mens den andre salen er forbeholdt bløtvevskirurgi som øvre luftveisprosedyrer, avansert sårkirurgi inkludert hudtransplantasjoner, og kolikkoperasjoner. Begge operasjonssalene har avansert kamerautstyr som muliggjør live-streaming til undervisningsrom. I tilknytning til operasjonssalene er det to spesiallagede, polstrede oppvåkningsrom med mulighet for assistert oppvåkning. 

Dyresykehuset – hest har også en dedikert operasjonssal for stående kirurgi, det vil si prosedyrer som utføres under sedasjon og lokalbedøvelse, slik som laparoscopi og operasjon for «kissing spines». Denne salen er utstyrt med en spesiallaget heve/senke tvangsboks, som muliggjør optimal posisjonering av den delen av hesten kirurgene skal arbeide med. Laserkirurgi i øvre luftveier, samt øyekirurgi, gjøres i et dedikert rom for denne type inngrep.

Kirurgistaben består av to kirurger med internasjonal spesialistkompetanse (European Specialist in Veterinary Surgery – Equine; Diplomates ECVS), en spesialistkandidat (ECVS - equine) under spesialisering, samt en med norsk hestespesialisering (DNV). Øyekirurgi utføres i samarbeid med oftalmologer med internasjonal spesialistkompetanse (Diplomates ECVO).

Anestesi utføres av veterinærer med internasjonal spesialisering (Diplomates ECVA).

Avansert overvåkningsutstyr brukes rutinemessig ved anestesi av hest. I tillegg assisteres kirurgiteamet av dedikerte og godt utdannede operasjonsdyrepleiere.

Våre kirurger er også aktive forskere, spesielt innen fagfeltene øvre luftvegslidelser og ortopedi. Dette sikrer at kirurgistaben alltid holder seg faglig oppdatert, og kan tilby forskningsbasert, dokumentert behandling.

Kirurgisk team

Eric Strand
Eric Strand
Veterinær, professor, internasjonal spesialist (diplomat) i kirurgi (DECVS og DACVS)
Cathrine Fjordbakk
Cathrine Fjordbakk
Veterinær, professor, ph.d., internasjonal spesialist (diplomat) i kirurgi (DECVS)
Patrick P. M. Smith
Patrick P. M. Smith
Veterinær, internasjonal spesialist (diplomat) i kirurgi (DECVS)
Sigrid Lykkjen
Sigrid Lykkjen
Veterinær, ph.d., norsk spesialist i hestesjukdommer
Haltheter

Ved NMBU Dyresykehuset – hest har vi veterinærer og dyrepleiere med lang erfaring innen de forskjellige grenene av hestesporten. God forståelse av sporten og hestens bevegelser under prestasjon er viktig siden noen skader oppstår oftere hos hester i visse deler av sporten enn andre. Etterbehandling og prognose for noen typer skader kan også variere avhengig av hva hesten brukes til.

Våre veterinærer som jobber med halthet ved Dyresykehuset – hest har stor interesse for ortopedi og bevegelsesproblemer hos hest. De holder seg oppdaterte og deltar på kurs hvert år, inkludert kurs organiserte av ISELP (International Society of Equine Locomotor Pathology).

Klinisk forskning er viktig for å forstå bedre hvorfor og hvordan halthet oppstår, og for å utvikle bedre behandlinger av skader eller forebyggende strategier. Noen av de temaene vi forsker eller har forsket på inkluderer osteokondrose (løse beinbiter i ledd), spatt hos islandshest (leddbetennelse i glideledd), objektiv halthetsanalyse hos travhester, biologiske alternativer for leddbehandling (som IRAP eller autolog serum) og Birkelandsbiter/plantare osteokondrale fragmenter.

Med våre fasiliteter har vi mulighet til å utføre grundig halthetsundersøkelse av hester fra alle grener:

 • Tredemølleundersøkelser for å evaluere travhesters bevegelse i høy hastighet. Vi har flere ansatte med lang erfaring i å kjøre hester både på travbane og tredemølle.
 • Ridehall med god plass til å undersøke ridehester på mykt underlag med eller uten rytter. Vi har ansatte som er aktive i både dressur og gangartsridning på Islandshest som kan ri hesten ved behov. Vi har også hindermateriell tilgjengelig som kan brukes for eksempel ved problemer spesifikt ved sprangridning.
 • Vi har utstyr og kompetanse til å utføre objektiv halthetsanalyse ved bruk av flere ulike systemer med bevegelsessensorer (både Equimoves® og Lameness Locator®). Sensorene kan også brukes under rytter, på tredemøllen eller ved evaluering på travbanen. Sensorbaserte systemer er et hjelpemiddel som med stor grad av nøyaktighet måler asymmetri i hestens bevegelser.

Vi kommer til å utvide vårt tilbud når det gjelder bildediagnostikk på Ås så fort det lar seg gjøre. I tillegg til ultralyd og digital røntgen, tilbyr vi også:

 • Magnetisk resonans (MR): både stående, dvs uten generell anestesi (Low-field MRI), og under narkose med enda bedre bildeoppløsning (High-Field MRI),
 • Computertomografi (CT), både stående (for eksempel ved undersøkelse av hode, tenner eller hals) og liggende (for undersøkelse av ben),
 • Vi har utstyr for Scintigrafi (nukleærmedisin; bruk av radioaktive stoffer for å undersøke strukturer og organer i kroppen), men denne modaliteten er ennå ikke klar for mottak av pasienter.

Ikke alt er på plass ennå, men vi jobber med saken og håper vi snart kan være fullt oppe å gå også her.

Høy kompetanse

Ved NMBU Dyresykehuset – hest, har vi internasjonale spesialister i bildediagnostikk (ECVDI og ACVR). I tillegg sørger våre spesialister i anestesi (ECVA) for så trygge prosedyrer som mulig.

Avhengig av diagnose tilbyr vi en rekke behandlinger, slik som konvensjonell leddbehandling, behandling med «ortobiologiske» produkter som IRAP, stamceller og PRP, fokusert sjokkbølgebehandling (ESWT), ultralyd-guidede injeksjoner for å nevne noen.

Vi har også internasjonale spesialister i kirurgi på hest (DiplACVS og ECVS) som kan utføre ortopediske operasjoner som diagnostisk og/eller terapeutisk artroskopi/kikkhullsoperasjon (under stående sedasjon i noen tilfeller), internfiksering av frakturer, operasjoner for «kissing spines», osv.

Vi samarbeider også tett med din faste veterinær og hovslager for å lage en spesielt tilpasset rehabiliterings- og behandlingsplan for din hest. Dette er etter vår mening viktig for å optimalisere mulighetene for en god prognose.

Sportsmedisin

Ved Dyresykehuset – hest har vi lang erfaring i å utrede prestasjonssvikt hos både sports- og løpshester.

Utredningene involverer en systematisk gjennomgang av både øvre og nedre luftveier, hjertefunksjon, og likeledes bevegelsessystemet.

Endoskopiundersøkelser under anstrengelse er spesielt nyttig for å avdekke dynamiske lidelser i de øvre luftveier. For travhestene involverer dette vanligvis kjøring på tredemølle hvor vi følger en veletablert belastningprotokoll. Vi måler rutinemessig intratrakealt trykk under anstrengelse for å få objektive data på om hesten har en reell luftveisobstruksjon.

For noen hester er det mer hensiktsmessig å undersøke dem i løpsbanen, likeledes kan det være ganger der det er ønskelig å vurdere ridehester under sal. Vi har da mulighet til å evaluere disse ved bruk av «over the ground» endoskopi.

Prioritert forskning

Øvre luftveislidelser er et prioritert forskningsområde for flere av veterinærene ved Dyresykehuset – hest. Disse har utviklet en tredemølleprotokoll som viser seg svært pålitelig for diagnostikk av de ulike luftveislidelser vi ser på løpshester under norske forhold, og arbeidet med «kaldblodssyndromet» (bilateral dynamisk larynks kollaps) har høstet internasjonal anerkjennelse.

Siden sammensatte dynamiske lidelser er svært vanlig hos løpshest, blir hver enkelt hest behandlet individuelt etter nøye gjennomgang av det videoendoskopiske opptaket. Behandlingstilbud i form av kirurgi eller utstyrs-modifisering utføres i tilknytning til den diagnostiske utredning.

Nedre luftveisproblemer er også en viktig årsak til nedsatt prestasjon hos både løps- og sportshester. Vi utfører derfor ofte trakeal- og lungeskylleprøver for å avdekke underliggende infeksiøse, eller inflammatoriske problemstillinger. Dette utføres både etter en prestasjonstest, men også som en isolert diagnostisk prosedyre i dialog med rekvirerende veterinær og/eller eier.

EKG

Hjertets elektriske aktivitet blir rutinemessig overvåket både før, under og etter tredemølleundersøkelsen ved hjelp av EKG. Hjerterytmeforstyrrelser oppstår med jevne mellomrom hos løpshester, slik som for eksempel atrieflimmer, og en EKG er dermed en viktig del av en prestasjonsutredning. Kontinuerlig EKG (over 24 timer) måles ved hjelp av Holter-monitor ved behov. Likeledes utfører vi ultralydundersøkelse av hjertet der hvor det er avdekket bilyder med mistanke om klinisk signifikans.

I tillegg tas blodprøver for CK og AST (eventuelt også troponin), og laktatmålinger ved behov.

Magesår kan ofte påvirke prestasjonen i negativ retning. Gastroskopi er en naturlig del av undersøkelsen for hester med mistanke om magesår, og kan utføres som en del av en prestasjonsutredning om ønsket.

En utredning for nedsatt prestasjon vil alltid være et tett samarbeide mellom våre kirurger og indremedisinere for å oppnå et best mulig resultat.

Bildediagnostikk

Vi har følgende tilbud:

 • Røntgen med høy-kapasitets utstyr og DR teknologi.
 • Ultralyd med flere ulike maskiner for undersøkelse av sener og ligamenter, buk og hjerte.
 • CT av hode hos stående hester og også mulighet til CT av nakke og ben hos hester liggende i narkose.
 • MR både av ben på stående hester og i 3T MR maskin er det også mulig med undersøkelse av hode og ben på hester i narkose.
 • Vi har utstyr for Scintigrafi, men denne modaliteten er ennå ikke klar for mottak av pasienter.

Ansatte ved seksjonen har bred og lang erfaring med bildediagnostikk.

Radiologiteamet

Hege Kippenes Skogmo
Hege Kippenes Skogmo
Veterinær, ph.d, internasjonal spesialist (diplomat) i bildediagnostikk (DECVDI og DACVR)
Avdelingsleder
Charlotte Erichsen Elvebakk
Charlotte Erichsen Elvebakk
Veterinær, ph.d.,
Eli Helene Støkken Hendricksen
Eli Helene Støkken Hendricksen
Veterinær, ph.d., spesialistkandidat ECVDI store dyr, internasjonal spesialist (diplomat) i kirurgi (DACVS)

Prøvetakningsregime for EHV-1

Det pågår nå et større utbrudd av en aggressiv variant av EHV-1 blant spranghester som har vært på turnering (Valencia Spring Tour) i Valencia i Spania.