Dyresykehuset - hest

Vi har normal drift og er åpne hver dag hele døgnet. Velkommen. Ved akutte hendelser ring 67 23 24 24 eller 922 80 704.

Båndleggingen av Dyresykehuset - hest etter salmonellafunn er opphevet

Obduksjon av hesten med positiv salmonellaprøve viser at dette kan ha vært et tilfeldig funn i forbindelse med alvorlig kolikk. Mattilsynet har tatt miljøprøver i Dyresykehuset – hest, og alle prøvene er negative.  
Dyresykehuset - hest har nå normal drift.

Mistanke om salmonellafunn hos hest som hadde kortvarig opphold ved Dyresykehuset – hest

En hest som har vært inne ved Dyresykehuset – hest ble rutinemessig testet for salmonella ved obduksjon. Prøven er mulig positiv. Dyresykehuset – hest er foreløpig båndlagt av Mattilsynet og vi sender ikke pasienter hjem og tar heller ikke imot pasienter.

Prøvetakningsregime for EHV-1

Det pågår nå et større utbrudd av en aggressiv variant av EHV-1 blant spranghester som har vært på turnering (Valencia Spring Tour) i Valencia i Spania.

Vi åpner på Ås 4. januar!

I noen av Europas mest moderne dyresykehusfasiliteter.

Les mer