EDS379 Global Political Economy

Credits (ECTS):10

Campus / Online:Taught campus Ås

Teaching language:Engelsk

Course frequency:Annually

Nominal workload:250 hours

Teaching and exam period: Autumn parallel

About this course

Global Political Economy (GPE, også kalt internasjonal politisk økonomi) vurderer det dynamiske samspillet mellom politikk og økonomi i global skala og maktforholdene som understøtter prosessene for produksjon, distribusjon og forbruk. Det undersøker de sammensatte interaksjonene mellom økonomiske og politiske fenomener over statsgrenser og sammenhengen mellom stater og ikke-statlige aktører, markeder og institusjoner i det globale systemet, samt rollen som sivilsamfunnsaktører og sosiale bevegelser. Sentrale spørsmål i den moderne verdensøkonomien, som handel, utenlandske direkteinvesteringer, internasjonal finansiering og gjeld, globalisering og regionalisering, rollen som transnasjonale selskaper, arbeidskraft og migrasjon, finansiering og integrering av mat-, fôr- og (bio) drivstoffmarkeder, vil bli diskutert som del av en historisk kontekstualisert utforskning av makt og global ulikhet.

Studentene studerer de viktigste teoretiske tilnærmingene til GPE og viktige tenkere, sentrale debatter og kontroverser i litteraturen. Studentene skal utvikle sine kritiske analyseferdigheter ved å reflektere over spørsmål som: Hva er forholdet mellom politikk og økonomi, og hvordan kan vi forstå de komplekse samhandlingene mellom stater, ikke-statlige aktører og globale markeder? Hvilke strukturer og ujevne maktforhold underbygger produksjon, distribusjon og forbruk av ressurser i globale markeder? Hvem har fordeler? Hvem får hva, hvorfor og hvordan? Hva er kjønnsmessige dimensjoner til makt og ulikhet i den globale politiske økonomien? Hvordan transformerer nye makter som Kina, India, Russland og Brasil den globale politiske økonomien? Hvordan påvirker sivilsamfunnsaktører og sosiale bevegelser den globale politiske økonomien? Hva er mulighetene for endring? Studentene vil ha en mulighet til å engasjere seg i et bredt spekter av tverrfaglig litteratur med vekt på konseptuelle, analytiske og empiriske tekster.

Learning outcome

In this course, the goal is that students should have the following learning outcomes:

Knowledge and competence:

 • The student is familiar with and able to distinguish key concepts and theories of Global Political Economy (liberal, economic nationalist and critical perspectives)
 • The student has acquired knowledge about the political dynamics of the global economy and can give an overview of key actors, governance institutions and processes of accumulation and distribution of wealth and resources
 • The student has experience with applying key theories in analysing case studies/empirical evidence
 • The student has developed independent critical thinking skills and conceptual tools to analyse complex global political and economic challenges.

Written and oral skills:

 • The student is able to formulate clear arguments that are supported with adequate evidence and logic in written and oral expression.
 • Course details will be updated in spring 2019.

  The module spans the autumn parallel. It includes 12 lectures and 11 student driven seminars. Apart from the first lecture, every lecture will be preceded by a seminar session. In lecture sessions, the course convenor will provide an overview of this weeks topic, readings and discussions.

  Student seminar

  Each seminar assigned students will present the readings, followed by class discussion. The students are expected to collaborate on how to present the main argument(s) the readings.

  Attendance

  Generally speaking, and across academic disciplines, there is a strong correlation between lecture attendance and a student's final mark for any given course. Despite one or two exceptions, poor attendance usually translates into poor final marks. This is because you will not have had the forum to discuss ideas, nor will you have had a comparable guide to the ideas and problems discussed during the lecture course. It is therefore strongly recommended that you attend all lectures. It is also recommended that the students organize so called colloquies, discussion groups in where they can discuss their ideas on religion and politics, however, this is up to the students them-selves.

 • Office hours and procedures will be explained at the first class meeting. A course schedule will be available in Canvas in due time.
 • A relevant Bachelor degree or equivalent
 • This course has portfolio assessment ("mappevurdering") and there are two components that are assessed:

  Individual assignment

  Take home exam, 4000 words

  The portfolio assessment results in one final grade. Grades are on A-F scale.

  Exam only in English.

 • Both internal and external examiners will participate in the grading.
 • Combination of lectures and seminars
 • M-IR, M-DS, M-IES
 • Letter grades