Jeg er veterinær og jobber som professor i dyrevelferd ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Seksjon for Besetningstjenester på NMBU. Der leder jeg Forskergruppe Dyrevelferd. Jeg er europeisk veterinærspesialist innen dyrevelferd, dyreetikk og dyrevern (Dip ECAWBM WSEL), og er av Landbruks- og Matdepartementet oppnevnt som medlem av Rådet for Dyreetikk. Jeg forsker innen grunnleggende og anvendte problemstillinger knyttet til dyrevelferd hos en rekke arter, og jeg har ansvaret for undervisning av veterinærstudenter i dyrevelferd, dyrevern og dyreetikk. I 2013 fikk jeg PEGASUS-prisen for god forskningsformidling og undervisning.

Animal Welfare Research Group: http://www.animalwelfarenorway.com/

Randi Oppermann Moe
  • Professor
Picture of Randi Oppermann Moe

I min forskning har jeg i hovedsak fokusert på dyrs atferd og atferdssfysiologi som kan si oss noe om dyrs emosjoner knyttet til både positive og negative hendelser.

Dyrevelferd hos verpehøner, slaktekylling, sau og pelsdyr er viktige forskningstemaer. Jeg er interessert i samspillet mellom driftssystemer og menneskelig påvirkning på dyrs velferd - og hvordan man kan tilrettelegge dyrs miljø for å bedre velferden uten å gå på akkord med dyrehelsen. Jeg er også opptatt av hvordan produksjonssystemer og hendelser i produksjonssyklusen påvirker dyrehelse og dermed velferden. 

Jeg legger stor vekt på forskningsformidling - se f. eks. mitt foredrag fra Dyreetikkonferansen 2013. Se også intervju i anledning tildeling av PEGASUS-prisen for god forskningsformidling og undervisning i 2013 her:

Jeg er prosjektleder for prosjektet «FåreBygg» som undersøker effekten av nye, enkle driftsløsninger på sauenes velferd og bondens arbeidstrivsel. Jeg er involvert i «Oppalsprosjektet» som undersøker effekter av tidlig miljøpåvirkning på velferd i driftssystemer for verpehøner, og de to Animalia-ledete prosjektene «Transportskader og –død hos slaktekylling» og «Kyllingscore». Inntil nylig ledet jeg prosjektet «HappyHens» om positive emosjoner hos verpehøner som nå er avsluttet.

Jeg leder Forskergruppe Dyrevelferd.

Theme: 

  • Animals
  • Veterinary medicine
  • Livestock