Course code EDS379

EDS379 Global Political Economy

Check for course changes due to the coronavirus outbreak on Canvas and StudentWeb.

Norsk emneinformasjon

Search for other courses here

Showing course contents for the educational year starting in 2020 .

Course responsible: Darley Jose Kjosavik
ECTS credits: 10
Faculty: Faculty of Landscape and Society
Teaching language: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Teaching exam periods:
 Autumn parallel
Course frequency: Annually
First time: 2013V
Preferential right:
M-IR, M-DS, M-IES
Course contents:

Modulen er et valgfritt emne som tar utgangspunkt i internasjonale relasjoner (IR), men det er ett tverrfaglig emne. Global Political Economy (GPE, også kalt internasjonal politisk økonomi) vurderer det dynamiske samspillet mellom politikk og økonomi i global skala og maktforholdene som understøtter prosessene for produksjon, distribusjon og forbruk. Det undersøker de sammensatte interaksjonene mellom økonomiske og politiske fenomener over statsgrenser og sammenhengen mellom stater og ikke-statlige aktører, markeder og institusjoner i det globale systemet, samt rollen som sivilsamfunnsaktører og sosiale bevegelser. Sentrale spørsmål i den moderne verdensøkonomien, som handel, utenlandske direkteinvesteringer, internasjonal finansiering og gjeld, globalisering og regionalisering, rollen som transnasjonale selskaper, arbeidskraft og migrasjon, finansiering og integrering av mat-, fôr- og (bio) drivstoffmarkeder, vil bli diskutert som del av en historisk kontekstualisert utforskning av makt og global ulikhet.
 

Studentene vil bli introdusert for de viktigste teoretiske tilnærmingene til GPE og vil ha muligheter til å samhandle med viktige tenkere, sentrale debatter og kontroverser i litteraturen. Studentene skal utvikle sine kritiske analyseferdigheter ved å reflektere over spørsmål som: Hva er forholdet mellom politikk og økonomi, og hvordan kan vi forstå de komplekse samhandlingene mellom stater, ikke-statlige aktører og globale markeder? Hvilke strukturer og ujevne maktforhold underbygger produksjon, distribusjon og forbruk av ressurser i globale markeder? Hvem har fordeler? Hvem får hva, hvorfor og hvordan? Hva er kjønnsmessige dimensjoner til makt og ulikhet i den globale politiske økonomien? Hvordan transformerer nye makter som Kina, India, Russland og Brasil den globale politiske økonomien? Hvordan påvirker sivilsamfunnsaktører og sosiale bevegelser den globale politiske økonomien? Hva er mulighetene for endring? Studentene vil ha en mulighet til å engasjere seg i et bredt spekter av tverrfaglig litteratur med vekt på konseptuelle, analytiske og empiriske tekster.

Learning outcome:

In this course, the goal is that students should have the following learning outcomes: 

Knowledge and competence: 

  • The student is familiar with and able to distinguish key concepts and theories of Global Political Economy (liberal, economic nationalist and critical perspectives)
  • The student has acquired knowledge about the political dynamics of the global economy and can give an overview of key actors, governance institutions and processes of accumulation and distribution of wealth and resources
  • The student has experience with applying key theories in analysing case studies/empirical evidence 
  • The student has developed independent critical thinking skills and conceptual tools to analyse complex global political and economic challenges.

Written and oral skills: 

  • The student is able to formulate clear arguments that are supported with adequate evidence and logic in written and oral expression.
Learning activities:

Course details will be updated in spring 2019.

The module spans the autumn parallel. It includes 12 lectures and 11 student driven seminars. Apart from the first lecture, every lecture will be preceded by a seminar session. In lecture sessions, the course convenor will provide an overview of this weeks topic, readings and discussions.

Student seminar

Each seminar assigned students will present the readings, followed by class discussion. The students are expected to collaborate on how to present the main argument(s) the readings.  

Teaching support:
Office hours and procedures will be explained at the first class meeting. A course schedule will be available in Canvas in due time. 
Syllabus:

Supplementary reading list provided in course outline on Canvas.

Recommended preliminary reading:

Balaam, D. N., and Dillman, B. (2015). Introduction to International Political Economy. Routledge.

Borras, S., P. McMichael, and I. Scoones, eds. (2011). The Politics of Biofuels, Land and Agrarian Change. New York: Routledge.

Breslin, S. 2007. China and the Global Political Economy. New York: Palgrave Macmillan.

Fraser, N. (2013). Feminism, Capitalism and the Cunning of History. Nancy Fraser (ed.) Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. London and New York: Verso, pp209-226.

Helleiner, E .(2017). The evolution of the international monetary and financial system in J. Ravenhill (ed): Global Political Economy, (Fifth edition). Oxford: Oxford University Press, pp. 199-225.

Major, Aaron . (2012). Neoliberalism and the new international financial architecture. Review of International Political Economy 19(4): 536-561.

McNally A. (2012). Sino-capitalism: Chinas (re)emergence and the international political economy. World Politics 64 (4): 74176.

Mzukisi, Q. and M. Soko. (2015). The rise of emerging powers in the global development finance architecture: the case of the BRICS and the New Development Bank. South African Journal of International Affairs 22 (3): 27788.

OBrien, R and M. Williams. (2016). Global Political Economy: Evolution and Dynamics (5th edition). London: Palgrave Macmillan

Polanyi, K. (1944). The Great Transformation. Boston: Beacon Press.

Palat, R. (2010): World turned upside down? Rise of the global south and contemporary global financial turbulence Third World Quarterly 31(3):20.

Pauly, L (2017): The political economy of global financial crisis in Ravenhill, J (ed): Global Political Economy. (Fifth edition). Oxford: Oxford University Press, pp 225-353.

Phillips, Nicola. 2017. Power and inequality in the global political economy. International Affairs 93 (2): 429-444.

Ravenhill, J. (2017). The study of Global Political Economy in J. Ravenhill (ed): Global Political Economy, (Fifth edition). Oxford: Oxford University Press, pp3-26.

Russi, L. (2013). Hungry Capital: the Financialization of Food. Washington: Zero Books.

Thun, E (2017) The globalization of production in J. Ravenhill (ed): Global Political Economy, (Fifth edition). Oxford: Oxford University Press, pp. 174-197

Watson, M. (2017). Theoretical traditions in global political economy in J. Ravenhill (ed): Global Political Economy, (Fifth edition). Oxford: Oxford University Press, pp26-52.

Prerequisites:
A relevant Bachelor degree or equivalent
Recommended prerequisites:
Mandatory activity:
The student must attend a majority of lectures and participate in a majority of seminars and class exercises to be eligible for a grade.
Assessment:

Exam is divided in two:

Mid-term: Individual research essay (40%), 3000 words

End of term: Individual research essay (60%), 5000 words

Exam only in English.

Nominal workload:
300 hours
Type of course:
12 lectures and 11 seminars
Examiner:
Internal and external examiners will grade the course
Examination details: Continuous exam: A - E / Ikke bestått