Course code APL350

APL350 Projects´ Initiation and Implementation in Urban Development

There may be changes to the course due to to corona restrictions. See Canvas and StudentWeb for info.

Norsk emneinformasjon

Search for other courses here

Showing course contents for the educational year 2014 - 2015 .

Course responsible: Berit Irene Nordahl
Teachers: August Edvard Røsnes
ECTS credits: 15
Faculty: Department of Landscape Architecture and Spatial Planning
Teaching language: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Teaching exam periods:
This course starts in Spring parallel. This course has teaching/evaluation in Spring parallel, .
Course frequency: Annually
First time: 2010V
Course contents:

.

 

Learning outcome:
Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan byggeprosjekter utvikles og gjennomføres. Det legges spesiell vekt på å belyse hvordan prosjektspesifikke forutsetninger og metoder for gjennomføring kan innarbeides i så vel overordnede planer som i prosjektplaner, i møtet mellom utvikler av eiendom og planmyndighet. Emnet skal operasjonalisere studentenes kunnskaper i planleggingsfaget med sikte på styrking av deres innsikt i både evaluering og gjennomføring av prosjekter.
Recommended prerequisites:
Assessment:
-
Nominal workload:
.
Entrance requirements:
Minimum requirements for entrance to higher education in Norway (generell studiekompetanse)
Note:
.
Examiner:
Examination details: Continuous exam: A - E / Ikke bestått