Course code APL350

APL350 Projects´ Initiation and Implementation in Urban Development

Norsk emneinformasjon

Search for other courses here

Showing course contents for the educational year 2014 - 2015 .

Course responsible: Berit Irene Nordahl
Teachers: August Edvard Røsnes
ECTS credits: 15
Faculty: Department of Landscape Architecture and Spatial Planning
Teaching language: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Teaching exam periods:
This course starts in Spring parallel. This course has teaching/evaluation in Spring parallel, .
Course frequency: Annually
First time: Study year 2010-2011
Course contents:

.

 

Learning outcome:
Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter i hvordan byggeprosjekter utvikles og gjennomføres. Det legges spesiell vekt på å belyse hvordan prosjektspesifikke forutsetninger og metoder for gjennomføring kan innarbeides i så vel overordnede planer som i prosjektplaner, i møtet mellom utvikler av eiendom og planmyndighet. Emnet skal operasjonalisere studentenes kunnskaper i planleggingsfaget med sikte på styrking av deres innsikt i både evaluering og gjennomføring av prosjekter.
Recommended prerequisites:
Assessment:
-
Nominal workload:
.
Entrance requirements:
Minimum requirements for entrance to higher education in Norway (generell studiekompetanse)
Note:
.
Examiner:
Examination details: Continuous exam: A - E / Ikke bestått