Tendai Chella Bengtsson

Tendai Chella Bengtsson

Senior Advisor

  • The Student Information Centre
    • 1. linjetjeneste og veiledning av studenter
    • Saksbehandling av studentsaker
    • Veiledning av utenlandske studenter/søkere
    • Administrasjon og opplæring av studentmedhjelperne på SiT