Mitt beste råd: kom til Ås!

Marius jobber på engasjement som nasjonalparkforvalter for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Der jobber fem nasjonalparkforvaltere, hvor fire har sin utdannelse fra Ås.

Som nasjonalparkforvalter har Marius Saunders en variert hverdag. Arbeidsoppgavene består blant annet av planlegging av skjøtsel i verneområdene, saksbehandling for nasjonalparkstyret og tilrettelegging for besøkende i nasjonalparkene i Nordland.

En arbeidsdag kan foregå inne på kontoret med prosjekter, neste dag kan det være møte med et politisk styre og den tredje dagen kan være ute i en av Nordlands vakre nasjonalparker på befaring.

Etter videregående studerte Marius økonomi. Da lærte han en ting: jobb er så mye mer enn penger. Derfor valgte han å se etter andre studier som passet bedre til hans interesser. Siden Marius er glad i natur, dyr og friluftsliv ble biologi et naturlig valg. Han har tatt både bachelorgrad- og mastergraden sin på NMBU.

Studentmiljøet på NMBU er veldig godt og jeg hadde fem helt fantastiske år på Ås.

Biologi er en brei utdannelse og du kan få jobb innen mange spennende fagområder. Ta litt juss, statistikk og GIS ved siden av de biologiske fagene, da vil det åpne seg enda flere arbeidsmuligheter!

Marius Saunders

Jeg har fått venner for livet og et godt faglig nettverk med både professorer og medstudenter. Dette er vennskap jeg tar med meg videre i livet.