Lydbryterne


– Støy øker stressnivået og er et helseproblem lenge før folk merker skadevirkningene. Lyd kan gjøre oss syke, sier Ole Johan Bjerke (26), daglig leder i Soundsensing, et selskap med banebrytende teknologi innen lydmålinger som forretningsidé.


«Verdensfreden» er truet
Stillhet er mangelvare i vårt moderne samfunn. Vi eksponeres for støy overalt. En nyere studie fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at over en million friske leveår går tapt grunnet støyrelaterte plager hvert år, dette til tross for tusenvis av sider med reglement og anbefalinger på området.


WHO-rapporten avdekket også klare sammenhenger mellom støy, irritasjon, søvnplager og alvorlige helseplager, og konkluderte med at trusselen er høyst undervurdert.
– Mennesker har en egen evne til å tilpasse seg støy. Vi kamuflerer støy med støy, som å spille musikk på øret for å bøte på en forstyrrende arbeidsplass, sier Bjerke i Soundsensing.
– Støy har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Et bedre faktagrunnlag vil hjelpe for å forebygge og redusere de bølgene av problemer dette leder til.

Forenkler og forklarer støydata

I Forskningsparken i Oslo, omgitt av moderne bygg i betong og glass, ligger en av landets første og mest markante start-up-miljø. En yndet arena for å sette gode ideer ut i livet, og der ferden mot vekst og børsnotering ble innledet for selskaper som Kahoot, Remarkable og Tise.

Teknologiselskapet Soundsensing har hatt tilhold hos StartupLab i et drøyt år. Utgangspunktet for forretningsmodellen er en smart maskinlærealgoritme som gjør datainnsamling og analyse av lyd til en lek.

– Vi forenkler måten man innhenter data om støynivå, og identifiserer og forklarer de ulike lydene som forårsaker støyen. Det siste er spesielt viktig, og unikt, sier Jon Nordby, teknisk sjef i Soundsensing.

I dag jobber de med store prosjekter som politiets nye beredskapssenter i Nordre Follo, rådgivningsoppdrag innen eiendoms- og ingeniørbransjen og internasjonale prosjekter.

– Det å utvikle og iverksette tiltak og reguleringer mot støy koster milliarder av kroner og krever et utall timer. Våre data bidrar til å måle effekten av dette og legge til rette for støyreduserende tiltak, sier Ole Johan Bjerke.

– Det å utvikle og iverksette tiltak og reguleringer mot støy koster milliarder av kroner og krever et utall timer. Våre data bidrar til å måle effekten av dette og legge til rette for støyreduserende tiltak, sier Ole Johan Bjerke.

Måkeskrik eller motordur?

Tradisjonelt sett er støydata både komplisert, tidkrevende og dyrt å innhente. En tradisjonell lydsensor vil kun produsere en graf med desibel.

Metoden til Soundsensing kombinerer elektronikk, lyd- og maskinlæring for å forstå og analysere alle rådataene som hentes inn, og deretter omgjøre dem til nyttig informasjon.

– Ved et kaianlegg vil det være viktig å skille ut lydene av måkeskrik, statisk motordur fra et skip og støy fra et aggregat. Det er også avgjørende å vite hva som bråker mest av toglinjen eller motorveien ved et nytt byggeprosjekt, forklarer Jon.

– Slik sikres kommuner, eiendomsbransjen og ingeniørselskaper bedre sanntidsinformasjon om støy. Det gir bedre grunnlag for riktige beslutninger, og høyere fart på utviklingen av sunnere, mer støyfrie samfunn, legger han til.


Dannet en supergruppe

Soundsensing ble unnfanget som et resultat av en vellykket «match» mellom tre masterstudenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Vi grundet og skapte likegodt vårt eget univers. Lydunivers, om du vil, sier Erik Sjølund.

Han er utvikler og prosesstyrer for hardware, Jon Nordby står bak teknologien og er software-ekspert, mens Ole Johan Bjerke er markedsmann og strateg. De har hver sin spesialkompetanse og lærer av hverandre.

Nå deler de både vennskap, jobb og eierskap.

På NMBU fikk de støtte fra universitetets eget idé- og skaperverksted, Eik Lab, der lærerkrefter og ildsjeler fungerer som tilretteleggere og pådrivere for studentbedriftene.

– NMBU var avgjørende for at Soundsensing kunne se dagens lys. De knyttet oss aktivt sammen, som en matchmaker, og dannet en supergruppe, sier Jon Nordby og smiler bredt.

– De så potensialet i ideen og i oss. På NMBU kobles fag og teknikk med bruk, og veien er kort fra klasserommet til det å kunne utforske og gjøre noe mer utenfor universitetet, legger Ole Johan Bjerke til.

De tre studentgründerne fikk også bistand til å søke Norsk Forskningsråd om penger og til å finne egnete samarbeidspartnere.

– Vi har oppsøkt, og fått, uvurderlig hjelp på veien. Nå har vi tatt det store steget, der alt er opp til oss selv.

Fra rådvill til rådgiver

Om ti år tror de tre at Soundsensing er et stort, internasjonalt selskap med over 100 ansatte som leverer tjenester til et globalt marked, med vekt på Europa og Nord-Amerika.

– Vi har en meget god sjanse til å oppnå et solid økonomisk fundament innen få år, sier Ole Johan Bjerke.

Tilværelsen som studentgründer og start-up-bedrift har vært hektisk og lærerik. Bjerkes kontaktliste viser at han har vært i dialog med over 2000 mennesker de to siste årene.

– På NMBU spurte vi alle, nå spør alle oss. Det er da vi skjønner hvor mye vi har lært.