Hvorfor er studentene så fornøyde med undervisningen på NMBU?

Mange studenter trekker frem den gode undervisningen som en av de store fordelene med å studere på NMBU. Vi tok en prat med en av våre beste undervisere for å finne ut hvorfor.

Hvert semester kårer studentene på NMBU den underviseren de mener har gjort aller best innsats. Postdoktor Vegard Nilsen er en av dem som kan smykke seg med tittelen årets underviser. Nå utdanner han sivilingeniører ved Fakultet for realfag og teknologi.

Han tror en viktig kilde til godt læringsmiljø er at studentene er engasjerte. – Studentene ved NMBU kjennetegnes ved at de er over snittet engasjert i faget sitt. Mange velger nok NMBU som studiested ganske bevisst. Noen studenter havner kanskje litt tilfeldig på de store breddeuniversitetene, fordi de ikke helt vet hva de skal gjøre. Men NMBU har en tydelig profil, og da ser vi at mange har tenkt nøye gjennom valget sitt før de kommer hit, sier Vegard Nilsen.


Han tror NMBUs bærekraftsprofil engasjerer mange.
– Den bærekraftsprofilen som universitetet har, lokker mange. Jeg underviser ved et studieprogram som heter Vann- og miljøteknikk, og vi ser at det er viktig for mange at vi har ordet miljø med i navnet, sier Vegard.

Vegard på hjemmekontor.


En annen opplevelse av god undervisning er at studentene blir aktiviserte.
– Jeg synes det er viktig at vi kaller det undervisning og ikke forelesninger. Det må være noe mer enn bare 45 minutter med monolog. Aktive studenter er en av hovednøklene. Det krever en del fra både meg og studentene, men når det lykkes ser jeg at studentene får så mye mer igjen for undervisningen, sier Nilsen.


Hans metode er å bruke litt tid i starten på å introdusere et tema, før studentene får jobbe med konkrete oppgaver i undervisningsrom før de finner løsningen sammen i plenum.


Nilsen synes også det er viktig å variere.


– På NMBU har vi mye praktisk undervisning som aktiviserer studentene. Vi har mye lab-arbeid, feltarbeid og praktiske demonstrasjoner. God undervisning handler om å bygge en god pakke fra A til Å, sier han.


Underviserne på NMBU har stor faglig frihet til å velge det opplegget som fungerer best for sine studenter.


– Det er viktig å få tilbakemeldinger fra studentene, slik at man stadig kan få et bedre opplegg, sier Nilsen

Gruppebilde NMBU


Tett på studentene

På NMBU er det ikke så vanskelig å vite hva studentene mener. Her er det nemlig tett kontakt mellom studentene og underviserne.


Når studentene har noe de lurer på, er det lett å ta kontakt.


– Jeg synes det er viktig at vi er tilgjengelige for studentene også utenom undervisningstidene, at vi svarer på e-post og telefoner og har en åpen-dør-politikk, sier Nilsen.