Grønne piler

Ingen beslutninger innen bærekraft er frikoblet økonomi. Samtidig er all økonomisk verdiskapning avhengig av naturressurser. Stian Fjellstad (26) må ha begge deler i bakhodet.


Det store kai- og industrianlegget på Sjursøya, øst i hovedstadens havnebasseng, står i grell kontrast til de grønnkledde åsene og det øyrike, maritime naturlandskapet det rammes inn av.
Som en grønn pil skjærer en kajakk gjennom vannet på den solblinkende overflaten. Padleturene i Oslofjorden, med den seks meter lange farkosten og raske briller, er blitt Stian Fjellstads foretrukne avkobling.

Som finans- og bærekraftanalytiker i forsikringsgigantens Gjensidiges investeringsavdeling bidrar han i forvaltningen av en portefølje på nær 60 milliarder kroner som plasseres i det internasjonale finansmarkedet.

Stian Fjellstad (26)

  • Bor: I Oslo
  • Stilling: Finans- og bærekraftanalytiker i investeringsavdelingen til Gjensidige
  • Utdannelse: Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen – NMBU
  • Aktuell: Har utviklet et nytt rammeverk for å analysere klima og klimarisiko i forbindelse med forvaltning av en betydelig investeringsportefølje

De ofte solide posisjonene gir også mulighet til å påvirke og skape endringer i selskapene.

– Etter mitt syn er det skadelig for langsiktig verdiskapning å ikke bry seg om bærekraft, sier Stian.

En av hans viktigste oppgaver på jobben er å lage et rammeverk for hvordan porteføljen skal tilpasses overgangen til det grønne skiftet og det globale målet om netto nullutslipp av klimagasser innen 2050.

For bedrifter verden over er ferden mot lavutslippssamfunnet uunngåelig.

– Klimaendringer vil påvirke mengden og kvaliteten på ressursene vi henter ut av naturen. Om vi ikke får tilgang på disse i samme grad som i dag, vil det påvirke økonomisk vekst, sier Stian.


Bakgrunn fra bærekraftuniversitet

Den engasjerte 26-åringen er en av de nye, unge stjerneøkonomene som har hatt klimarisiko, miljø og bærekraft som pensum fra første dag. Det strømmer nemlig grønt blod i årene på de som har studert på bærekraftuniversitetet NMBU (Norges miljø-og biovitenskapelige universitet).

– Min lidenskap startet der. Jeg ble tiltrukket av studentmiljøet, og av et universitet som turte å skille seg ut som stedet der bærekraft er kjernen i alt som foregår, sier den tidligere masterstudenten.

Nå har han for lengst byttet ut studier ved handelshøyskolen i Ås, med kontor noen kajakklengder fra finans- og næringslivets nye høyborg, Barcode i Oslo.

Stian fulgte den grønne tråden fra lærestedets kunnskapsunivers og skrev masteroppgave om hvilken risiko og konsekvenser en overgang til lavutslippssamfunnet vil ha for finansielle porteføljer og eiendeler.

Bærekraft er ikke lenger noe for spesielt interesserte. Oppgaven ledet ham nærmest direkte til jobben i Gjensidige.


Et internship i Gjensidige førte til at Stian skrev en masteroppgave der klimascenarioer ble knyttet sammen med finansielle modeller for å vurdere klimarisikoen i selskapets porteføljer. Til dette har han utviklet et splitter nytt verktøy.

– Ved hjelp av modeller, tall og ulike scenarioer vurderer jeg hvordan forskjellige sektorer og selskaper vil påvirkes av klimatilpasningene. Målet er å finne ut hvor mye våre investeringer påvirkes i kjølvannet av overgangen til det grønne skiftet, forklarer den unge analytikeren.

– Hvem vil du gi et spark bak?
Trygve Slagsvold Vedum. I rollen som partileder virker det som han ignorerer gode data innen klima, mens han gjør det samme innen finans som finansminister.

– Har du noen gang hatt lyst til å gi opp?
– Det er sjelden jeg får en gledesfølelse uten at jeg har stått i en utfordring først. Mestringsfølelse krever ofte en tanke om å ha oppnådd noe uoverkommelig eller vanskelig.

– Hva bør vi snakke mer om?
– Sammenhengen mellom nå-situasjonen i energimarkedene og overgangen til et lavutslippssamfunn. De ekstreme bevegelsene vi ser er en forsmak på hva som kan skje om overgangen foregår brått og uorganisert, og er et perfekt eksempel på hvorfor vi bør bry oss mer om klimarisiko.

– Ditt beste råd til ferske studenter?
– Forsøk å kombinere det faglige du lærer på studiet med interesser du har fra før.


På en av strøkets trendy cafeer forsøker Stian å gi et grundigere innblikk i noe som fort kan virke komplisert for uinnvidde.

– Karbonprising, elektrisitetsproduksjon, EUs kvotesystem og fornybar energi er begrep som i dag er uendelig mye viktigere for klimaet og miljøet enn hvorvidt vi skyller plasten før den sorteres eller om det serveres bacon på hotellene eller ikke, sier han med et raskt smil.

Med det grønne skiftet vokser det også frem en ny type finansanalytikere og økonomer på et felt som skriker etter ny kunnskap og løsninger som både er bærekraftige og lønnsomme.

– Finansanalytikere liker ikke skremselsvarsel. Derimot liker de å se tallene, metodene og faktaene som ligger til grunn, sier Stian.


Kan redde verden med tall

Definisjonen av bærekraft er at det vi gjør i dag skal det være mulig å gjøre til uendelig tid. Et lønnsomt klimaregnskap med grønne tall i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er rettesnoren – og håpet.

Energikriser, slik vi ser nå, er ikke spesielt bærekraftige.

– Hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, må det finansieres. Velfungerende finansmarkeder er en forutsetning for verdiskaping, sier Torun Fretheim, førsteamanuensis i finans ved Handelshøyskolen NMBU og veileder på Stians masteroppgave.

Hun peker på den forrige globale finanskrisen som en viktig varsellampe. Den viste hvor galt det kan gå når få eller ingen forstår hva slags risiko som fikk snike seg inn i finansmarkedene og eskalere.

­– Oppgaven og modellen til Stian kan bidra til å øke forståelsen av klimarisiko, og dermed fremme bedre beslutningsgrunnlag for investorer og forvaltere, sier Fretheim.

Hun mener den store syrestesten er at anerkjente, solide selskaper som Gjensidige ser denne typen ny viten og metoder som nyttig for å nå sine mål.

– Ved NMBU tenker vi at det beste er når kunnskap og forskning kommer til praktisk bruk i samfunnet og resulterer i en større forståelse for verdier, poengterer førsteamanuensisen.

To viktige personer om Stian

«Stian tilfører kompetanse på et område der vi har et betydelig behov for økt kompetanse gitt de utfordringer vi står overfor innen klima og utslipp. Han evner å sette seg inn i problemstillingene, benytte vitenskapelige kilder og bringe det over i våre forretningsmodeller til det beste for våre stakeholders. Det er av stor betydning for oss – og for samfunnet»

Erik Ranberg, investeringsdirektør i Gjensidige og Stians sjef.

«Stian er grundig, strukturert, modig og løsningsorientert. Han har en enorm analytisk kapasitet og var en eksepsjonelt dyktig student. Samtlige forelesere jeg har snakket med husker ham som en av de aller beste de har undervist»

­Torun Fretheim, førsteamanuensis i finans ved Handelshøyskolen NMBU og veileder på Stians masteroppgave.

Ta meg til studieliv