Vil jobbe med formidling av miljøsaker

Iris van Brunschot går internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBU. For øyeblikket er hun på utveksling i Costa Rica.

Costa Rica lever opp til forventningene. Ved siden av studiene lærer hun seg spansk. Selvom hun aldri har angret på valget om å dra på utveksling, har det vært litt vemodig å forlate studentlivet på Ås.

— Jeg kunne aldri sett for meg at det var SÅ bra å studere på NMBU. Det er fantastisk! Jeg ville aldri ha studert noe annet sted, forteller hun.

Et samfunnsfaglig perspektiv i mange av studiene

På videregående var det samfunnsfagene Iris likte best. Hun roser tverrfagligheten i studieprogrammene på NMBU.

— Jeg tror det er mange som tenker at NMBU bare er naturfaglig, men de er veldig flinke på tverrfaglighet. De har mye av det samfunnsfaglige i mange av studiene. Er du glad i samfunnsfag, finner du garantert noe på NMBU, sier hun.

Vil løse fremtidsutordringer ved å ta hensyn til klima og miljø

Iris mener det er nødvendig å tenke tverrfaglig skal man finne løsningene på fremtidens klima- og miljøutfordringer. Hun har lenge vært engasjert i natur og miljø, og har møtt flere likesinnede i studentmiljøet.

— Studentengasjementet på NMBU er enormt! Det er så fint og givende. På studiet mitt har jeg møtt mange som ser behovet for å løse fremtidens utfordringer på en måte som tar vare på miljø og klima. Det synes jeg er kult!

I fremtiden drømmer Iris om å jobbe med formidling av miljøsaker i Norge og resten av verden.

— Har ikke miljøet og klimaet det bra, har ikke mennesker det bra heller. Jeg mener det er viktig å snakke om og formidle kompleksiteten og urettferdigheten som ofte er knyttet til klima- og miljøsaker, forteller hun.

Aktivt studentliv

 Ved siden av studiene har hun blant annet jobbet i studentavisa, vært frivillig på kulturfestivalen UKA i Ås, og vært aktiv i klatremiljøet på campus.

— Klatreanlegget på studenttreningssenteret er stort, og det ligger like ved universitetet. Det er et veldig bra klatremiljø der, og mange andre gode treningsfasiliteter. Det finnes utrolig mange lag og foreninger og måter å engasjere seg på her, sier hun.