NMBU studenter blir rutta for å løse fremtidens utfordringer

Hvordan kan vi gjøre matvarebransjen mer bærekraftig? På hvilke måter kan klesindustrien redusere utslippene sine? Hva skal til for å popularisere alternativer til plast? Som NMBU student får du muligheten til å løse disse problemstillingene i praksis!

Mange engasjerte studenter møtte opp på casekonkurransen arrangert av NMBU Case Club lørdag 12. mars på Vitenparken. Studentene kom for å løse problemstillinger knyttet til bærekraftig mat- og klesproduksjon, samt miljøvennlige alternativer til plast. Tilstedet var næringslivsaktører som PwC Norge, Norske Skog og Orkla. Representanter fra bedriftene presenterte en problemstilling, som studentene fikk 5 timer på å løse.

Dagen starter med at studentene får en innføring i hvordan man løser en case.

NMBU Case Club er én av mange studentdrevne initiativ ved NMBU. Eik Lab satser på studentinnovasjon innen REALTEK (fakultet for realfag og teknologi). Det er en videreføring av Eik Idéverksted, og tilrettelegger for studentdreven innovasjon og økt arbeidsrelevanse gjennom problemløsning. Urban Lab sprang også nylig ut av fakultetet for landskap og samfunn. Det er en arena hvor studenter samarbeider for å løse helt konkrete ‘caser’ innen byutvikling. Nå har også NMBU Case Club kommet på banen. Men hva er egentlig en ‘case’?

Koordinator av casekonkurransen Gustav F. Halldin forklarer at NMBU Case Club ble stifta i 2019 for å gi studentene på NMBU et tilbud om å løse caser.


En case er enkelt forklart en problemstilling som man skal løse, ofte gjennom en kombinasjon av strukturert analytisk tenkning og kreativt samarbeid. Det blir mye brukt i utlandet, og mange utdanningsinstitusjoner i Norge har økt fokus på case-løsning.

Det som er unikt for NMBU er at alle casene i vår konkurranse handler om bærekraft og løsningen krever tverrfaglig samarbeid. Det gjør at studentene på NMBU blir godt rustet til å løse nåtidens og fremtidens utfordringer, sier Gustav Halldin.

Anne (venstre) og Ulrik Botten (høyre) er spente på dagen.

Anne, som går på siste året master i entreprenørskap og innovasjon, legger til at casekonkurransen er viktig for å øve på å jobbe med bærekraft og tverrfaglighet i praksis.


– Studiene på NMBU er veldig allsidige og tilbyr mange relevante fag. Likevel er det fint å ha et ekstra tilbud som tilrettelegger for problemløsning utenfor studiet. Det er liksom noe annet å være med på en så praktisk og intens kreativ prosess som fremmer innovasjon. Jeg føler virkelig at jeg får muligheten til å bane min egen vei inn i fremtiden, sier hun.

En gruppe med bioøkonomi studenter har fått tildelt Orkla sin case, og er klare for å starte opp.

Etter bedriftspresentasjonen av de ulike casene var studentene gira på å komme i gang. En gruppe med bioøkonomistudenter fikk tildelt en case fra Orkla, som handlet om bærekraftig matproduksjon. De diskuterte ivrig et nytt merke med supper, som skulle være både vegetarisk og produsert med norske råvarer.


Jonas studerer en master i bioøkonomi og er opptatt av bærekraftig matproduksjon.

Jeg må nok innrømme at jeg blir oppslukt av å løse caser, spesielt når det er et tema jeg brenner for. Mat er jo et veldig sentralt tema på NMBU, og ettersom det er så stort fokus på bærekraft så er det veldig aktuelt for studiet vårt, sier Jon Werner Nilsen.

Perla Kamilla Eyvarsdóttir og Marte Wiger diskuterer mulighetene for å lage et godt og ferskt merke med vegetarsupper.

Det var flere studenter fra handelshøyskolen til stede på arrangementet, og de var fornøyde med dagen. Som økonomistudent har man unike muligheter for å kombinere fag fra siviløkonomstudiet, samfunnsøkonomi, og entreprenørskap og innovasjon. Det viser at handelshøyskolen vektlegger tverrfaglighet for å finne løsninger, som kommer godt med i casekonkurransen.

Medlemmene i NMBU Case Club som sto bak arrangementet (fra venstre til høyre): Gustav F. Hallding, Lise Lotte Dalen, Guro Ronglan Aarnes, Markus Foss Hegerstrand (Fraværende: Simen Lysebo Hansen)

Arrangementet er derimot ikke bare for økonomi-interesserte, men ønsker å appelere til hele studentmassen. Synne Thorshaug Eide, som er arrangementkoordinator og visjonær for Urban Lab, er også kommet for å delta. Urban Lab er en arena hvor studenter, akademia og næringslivet møtes for å løse problemstillinger knyttet til by- og stedsutvikling. Synne mener både Urban Lab og NMBU Case Club er viktige studentdrevne arenaer for tverrfaglig problemløsning.

I tillegg er konkurransen tilrettelagt for internasjonale studenter.

Ingeniør-student Mari og økonomi-student Siam Kibria er opptatt av tverrfaglighet

Økonomi-studenten Siam Kibria fra Bangladesh er glad for at han kan delta.

Problemløsning er en viktig egenskap å ha innen internasjonalt samarbeid, og vi trenger et mangfold av perspektiv for å løse de globale utfordringene verden står overnfor.

Denne gruppen med studenter har god tro på at insekter kan være løsningen på dagens og fremtidens matproblematikk.


Som student på NMBU lærer du hvordan samfunn, økonomi og miljø henger sammen, og diskuterer spennende og viktige temaer på tvers av studier. Du får en unik mulighet til å løse problemstillinger i praksis og bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid!

Les mer om studielivet på NMBU her.