Mangler du realfag for å komme inn på drømmestudiet? NMBU har løsningen

Det er ingen enkel oppgave å skulle bestemme seg for en livslang karriere når man er 17 år gammel. Heldigvis er det mulig å ombestemme seg underveis.


NMBU gir deg mulighet til å starte studietiden med ettårig grunnstudium på vårt campus, uten at du trenger å ha tatt noen realfag fra før. I løpet av to semestre kan du ta realfagene du trenger for å komme inn på drømmestudiet.


Dersom drømmestudiet skulle vise seg å være på NMBU, kan du søke deg til ønsket bachelorgrad underveis i studieåret.

Hva er egentlig et grunnstudium?
Ettårig grunnstudium gir deg muligheten til å dekke opptakskrav til høyere utdanning som krever realfagskompetanse. I løpet av ett år kan du ta alle realfagene du trenger for å komme inn på det studiet du ønsker.


Som student på grunnstudiet har du mulighet til å ta emner som tilsvarer matematikk R1 + R2, kjemi 1 + 2, fysikk 1 + 2 og biologi 1 + 2 fra videregående. I tillegg kan du velge mellom nesten alle emnene NMBU tilbyr.


Grunnstudiet vil ikke gi deg en universitetsgrad, men totalt 60 studiepoeng. Fag som ikke brukes til opptak, kan brukes i videre utdanning.


Hvorfor burde jeg ta et ettårig grunnstudium?
En viktig fordel ved å ta ettårig grunnstudium er at du kommer tidlig inn i livet som student, og blir en del av det gode studentmiljøet. Du blir kjent med campus, og med hva NMBU kan tilby, faglig og sosialt.


Har du fullført ettårig grunnstudium hos oss er du allerede garantert plass på våre utvalgte bachelorgrader. Får du ikke plass på ditt første ønske, kan du søke direkte overgang etter ett år.
Fordi du ikke oppnår en grad, får du ikke vitnemål etter ettårig grunnstudium. Karakterene dine vil imidlertid bli registrert hos Vitnemålsportalen, og du kan bestille karakterutskrift.


I tillegg er det selvfølgelig en fordel å få et ekstra år i det åpne og engasjerende studentmiljøet rundt NMBU, som alltid er klar for å ta imot nye studenter.


Les ofte stilte spørsmål om ettårig grunnstudium her.