På tide med et grønt skifte i vann og avløp

Mulighetene ligger til rette for å gå inn i et nytt kapittel innen behandling av avløpsvann. Bærekraftige og mer framtidsrettede løsninger er tilgjengelige. Neste skritt bør være å få etablert et større pilotsystem for å høste erfaringer.

Avløpsvann inneholder store mengder verdifulle ressurser som kan utvinnes og utnyttes. Det finnes allerede løsninger som kan sørge for at nærmest 100 % av ressursene kan føres tilbake til det naturlige kretsløpet, uten utslipp til miljø. 

Men det krever en omlegging av systemene. Og et betydelig bidrag fra myndighetene.

Petter Jenssen har arbeidet for en lokal løsning som kan erstatte lange, ressurskrevende rør fra toalett til renseanlegg. Et system på stedet som tar vare på næringstoffene i avløpet, unngår forurensning i form av lekkasjer og gir råstoff for produksjon av biogass, gjødsel og for eksempel fôr til alger.

Les mer i VAnytt