På tide med et grønt skifte i vann og avløp

Mulighetene ligger til rette for å gå inn i et nytt kapittel innen behandling av avløpsvann. Bærekraftige og mer framtidsrettede løsninger er tilgjengelige. Neste skritt bør være å få etablert et større pilotsystem for å høste erfaringer.

Avløpsvann inneholder store mengder verdifulle ressurser som kan utvinnes og utnyttes. Det finnes allerede løsninger som kan sørge for at nærmest 100 % av ressursene kan føres tilbake til det naturlige kretsløpet, uten utslipp til miljø. 

Men det krever en omlegging av systemene. Og et betydelig bidrag fra myndighetene.

Les mer i VAnytt