Drømmer om å jobbe i en humanitær organisasjon

Siden hun var liten har Roon A. Elmi drømt om å jobbe med utviklingsarbeid og menneskerettigheter. Nå studerer hun samfunnsøkonomi ved NMBU.

Roon valgte samfunnsøkonomi på NMBU på grunn av universitetets grønne profil og bærekraftfokus.

— Som mange andre valgte jeg NMBU på grunn av bærekraftfokuset. Jeg husker jeg gikk inn på nettsidene og så at det var mange kule fag jeg kunne ta, og at studiet var veldig tverrfaglig, forteller hun.

Dyktige forelesere og et utrolig bra studentmiljø

Roon kan ikke se for seg å studere et annet sted.

—  Jeg går på bachelor nå, men vil absolutt fortsette med master på NMBU. Professorene på Handelshøyskolen er så dyktige, utrolig snille og forståelsesfulle. Jeg gleder meg til å få en av dem som veileder på master.

En annen ting som bidrar til at Roon trives så godt, er studentmiljøet.

— Det er et så godt studentmiljø her! Selv om jeg ikke bor her, blir jeg tatt like godt imot som alle andre. Alle er så snille, og det er så mange lag og foreninger det går an å engasjere seg i, sier hun.

Vil være med på å påvirke fremtiden

På sikt ønsker Roon seg en jobb hvor hun kan være med på å påvirke fremtiden. Hun ønsker å jobbe med utviklingsarbeid i Norad, eller i en humanitær organisasjon som Leger Uten Grenser.

— Samtidig som vi jobber for å ta vare på jordkloden vår, mener jeg det er viktig at vi tar våre på menneskers universelle rettigheter. Å sikre at mennesker får tilgang til hus, mat, drikke og medisiner, samtidig som vi tenker klima og miljø, forteller hun.

Hun lar seg ikke skremme av utfordringene som står i kø. Tvert imot gir det henne motivasjon.

— Selv om det kan være skremmende, gir utfordringene meg motivasjon. Hvis jeg ser et problem, ønsker jeg å være delaktig i å finne løsningen.

Rethinking Economics

På fritiden er Roon aktiv i lokallaget til organisasjonen Rethinking Economics på NMBU. Her jobber hun med å fremme kunnskap om forskjellige økonomiske perspektiver og teorier til allmenheten.

— Det handler om å få mer pluralisme inn i den økonomiske tenkningen, og ikke bare lære de gamle teoriene. Jeg mener kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger er viktig for å utdanne økonomer i det 21. århundre, så dette ønsker jeg å bidra til, sier hun.