Avfallsforelsket

De har hatt miljø som pensum hele livet. Nå jobber Ulrikke Lien (26) og Emil Skar (24) sammen om en banebrytende løsning.

– Fra forbrukerne kaster noe i søpla og til det havner på et avfallsmottak, er det et stort informasjonsgap. Vi så muligheter for smarte forbedringer i avfallsbransjen, sier de to studentgründerne fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Innovasjonsprosjektet deres, Sensorita, så dagens lys for et drøyt halvår siden. Ulrikke Lien og Emil Skar har vært tett sammenvevd og helhjertet engasjert i gründerbedriften fra første dag. 

Smartere målinger, grønnere byer

– Halvparten av norske søppeldunker er bare 70 prosent fulle når de tømmes. Med vår datadrevne tilnærming kan planlegging, logistikk og avfallshenting forenkles betydelig, sier Ulrikke.

Ideen var å utvikle et sensorsystem som måler hvor fulle avfallsbeholder er og hvor bra avfallet er kildesortert. Til dette benyttes kunstig intelligens.

Målingene kan utføres direkte fra avfallsbilene. 

Når de innsamlede stordataene analyseres, gir det en unik innsikt i forbrukeratferd og avfallstrender. Dermed kan kommuner og renovatører lettere identifisere forbedringsområder og tenke nytt. 

– Vi har hatt miljø som pensum hele livet, og ønsker å gjøre byer og tettsteder grønnere ved å forbedre renovasjonsløpet og bidra til en mer energi- og kostnadseffektiv avfallssektor, sier Emil.

På ideverkstedet Eik Lab sitter iderikdom og pågangsmot i veggene. NMBU satser bevisst på studentdrevet, industriell innovasjon, og det legges til rette for at ulike studenter og lærerkrefter finner og drar nytte av hverandre i de pågående prosjektene. Foto: Benjamin A. Ward

Store data, store penger 

Under arbeidet med et konsulentoppdrag for renovasjonsetaten i Asker kommune, ble Emil frustrert over manglene i de dataene han fikk å jobbe med.
Oppdraget ble en øyeåpner, og en spire til ideen. 

– Asker har rundt 100.000 avfallsbeholdere. Oslo har 114.000, fordelt på 300.000 husholdninger. Jeg så et potensial. Tenk hva vi kan gjøre med bedre tall. Jeg snakket med Ulrikke om det, og ballen begynte å rulle, forteller den nylig uteksaminerte masterstudenten fra NMBU.

I disse dager gjør de et betalt prototypeprosjekt for Asker kommune.

– Verdien ligger i informasjonen. Den åpner opp for mange muligheter, som å belønne innbyggerne for god kildesortering eller måle konkrete effekter av en informasjonskampanje, utdyper Ulrikke.  

Satser på studentdrevet innovasjon

Tidligere i år fikk de tildelt én million kroner i gründerstøtte fra Forskningsrådet. Ukentlig har de møter med potensielle investorer og samarbeidspartnere i næringslivet.  

– Pengestøtten ga oss en viktig kickstart. Ballasten vi har med oss fra tiden på NMBU er veldig god. Vi føler oss godt rustet til å løse ulike utfordringer der ute, sier Emil. 

På Campus Ås, nærmere bestemt ideverkstedet Eik Lab, er det liv og røre. Studenter strener målrettet forbi på vei til noe, med tilsynelatende lave skuldre og kloke hoder. Iderikdom og pågangsmot sitter i veggene. Datamaskiner, henslengte klær, tomflasker, sveiseapparater, knekkebrødpakker og måleutstyr ligger side om side i lokalene og forsterker inntrykket av Old School-garasjeverksted.

NMBU satser bevisst på studentdrevet, industriell innovasjon. Fra første dag kan studentene jobbe med prosjektene sine og gjøre seg relevante for næringslivet. Det legges også til rette for at ulike studenter kan hjelpe hverandre. På veien får de nyttig drahjelp fra universitetets lærerkrefter. 

– Alle vil at vi skal lykkes. Det er lett å få hjelp og råd. Menneskene som jobber her har så mye kunnskap, erfaring og motivasjon å by på, sier Ulrikke. 

Et av disse menneskene er Kristian Sørby Omberg, overingeniør ved fakultet for realfag og teknologi ved NMBU. Han bidrar blant annet med teknisk utvikling, nettverk og teambygging gjennom Eik Lab. Omberg ser på Ulrikke og Emil som gode rollemodeller for nye og eksisterende studenter.  

– De er veldig kompetente og nysgjerrige, og har skaffet seg en eksepsjonelt bra bransjeinnsikt. Jeg bidrar med et blikk på sterke sider – og eventuelle mangler – slik at de får bygget opp et godt produkt og et slagferdig team, sier Omberg.  

«Alle vil at vi skal lykkes. Det er lett å få hjelp og råd. Menneskene som jobber her har så mye kunnskap, erfaring og motivasjon å by på»

Ulrikke Lien  (26)

Drømmer om å utgjøre en forskjell 

Ett år i samme kollektiv avslørte raskt at de to Sensorita-gründerne er utpregete B-mennesker. Kloke av skade utveksler de få ord før utpå formiddagen. Det morgengretne fellestrekket til tross, de smiler vesentlig mer utover dagen og utfyller hverandre godt som team. 

Næringslivet er riktignok en ny verden for dem begge, men Ulrikke og Emil gyver løs på hvert nytt møte og hver ny mulighet. De brenner for dette, og har tillatt seg å drømme stort. 

Med Sensorita vil de hjelpe kunder med å redusere kostnader og CO2-utslipp forbundet med ineffektiv innsamling av avfall – og øke gjenvinningsgraden. Sensorteknologi og datanalyse kan også muliggjøre en mer rettferdig avgiftspolitikk for landets innbyggere.

–I avfallsbransjen er det fortsatt mye som ikke fungerer optimalt. Den har en vei å gå for å være bærekraftig. Drømmen vår er å bidra til en positiv endring på dette, både i Norge og globalt, avslutter Ulrikke og Emil.