Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Visjon: Kunnskap for livet

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

NMBU-fakta

  • 5000 studenter
  • 1700 ansatte
  • 64 studieprogram
  • To campus fra 2014-2019
    • Campus Adamstuen
    • Campus Ås
  • Fra 2019 – Campus Ås

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]