Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  • Forskere har utviklet en ny indikator som gjør at det er mulig å sammenligne fiskerier på tvers av arter, samfunn og økonomi.

  • Regjeringen foreslår i sitt reviderte nasjonalbudsjett ytterligere midler til rehabiliteringen av Urbygningen ved NMBU.

  • NMBU samarbeider med Politihøgskolen om undervisning i dyrevelferd i etterutdanningen i politiet.

  • Snart vil flertallet av norske melkebruk ha automatiske melkingssystemer. Da må vi ha god kunnskap om hva dette betyr for kua, bonden og oss forbrukere.

  • Det er et demokratisk underskudd i byutfomingen når torg og andre viktige møteplasser privatiseres. Det kan føre til mindre rom for folk flest.

Studier

Studier

Finn ditt studieprogram. NMBU gir deg kunnskap for livet.

Miljø

Dyreklinikker, laboratorier og sentre

NMBUs smådyr-, heste- og produksjonsdyrklinikk, laboratorietjenester og sentre.

Forskning

Innovasjon og samfunn

Kommersialisering og formidling av NMBUs forskning til næringsliv og forvaltning.

Miljø

Forskning

Noen temaer fra NMBUs forskning: klima, miljø, mat og veterinærmedisin.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]