Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  • Opplevelsen av positive forventninger er lik for mennesker og dyr, og den optimale dyrevelferden er når hunden eller katten er i en tilstand hvor den gleder seg til noe.

  • Landbruket har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 1,2 Mt CO2 ekvivalenter/år innen 2020. Rapsfrø vil spille en viktig rolle i arbeidet.

  • Gårdsbasert turisme og tjenester for turister er næringer som kan sikre fortsatt bosetting og arbeidsplasser på landsbygda. Men da må arbeidet profesjonaliseres.

  • NMBU har fått innvilget midler til en rekke nye forskningsprosjekter, to postdoktorstipender og et nytt internasjonalt samarbeid fra Forskningsrådet.

  • Norsk husdyrhold er i stadig endring. Ved NMBUs Institutt for husdyrhold- og akvakulturvitenskap (IHA) sitter forskere og næringslivspartnere på samme gang. Det gir resultater. 

Studier

Studier

Finn ditt studieprogram. NMBU gir deg kunnskap for livet.

Miljø

Dyreklinikker, laboratorier og sentre

NMBUs smådyr-, heste- og produksjonsdyrklinikk, laboratorietjenester og sentre.

Forskning

Innovasjon og samfunn

Kommersialisering og formidling av NMBUs forskning til næringsliv og forvaltning.

Miljø

Forskning

Noen temaer fra NMBUs forskning: klima, miljø, mat og veterinærmedisin.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Kontakt NMBU]   [Presse]   [Kart Campus Ås]   [Kart Campus Adamstuen]