Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  • Forskning og innovasjon er avgjørende for å sikre tilgang til nok, trygg og sunn mat. Ved Campus Ås jobber fagmiljøene hver dag for å finne gode, bærekraftige løsninger.

  • Spis vann i form av grønnsaker, kjøtt og fisk, og styr unna bananer, sier Svihus. Men mest av alt er han opptatt av at hver og en tilpasser måltidsrytmen etter hva som passer en selv best.

  • Campus Ås satser på innovasjon. Har du en god idé som samfunnet kan ha nytte av? Ikke nøy deg kun med å publisere resultatene. Kompetansesenteret for innovasjon kan gi råd om mulig kommersialisering.

  • Biokull lagrer CO2 og bedrer jordsmonnet på samme tid. Det gir revolusjonerende muligheter i fattige land.

  • Veterinærinstituttet og NMBU har undersøkt blykonsentrasjon i lever hos 268 norske rovfugler innsamlet i 1973-2014. Ti fugler hadde et nivå forenlig med blyforgiftning.

Studier

Studier

Finn ditt studieprogram. NMBU gir deg kunnskap for livet.

Miljø

Dyreklinikker, laboratorier og sentre

NMBUs smådyr-, heste- og produksjonsdyrklinikk, laboratorietjenester og sentre.

Forskning

Innovasjon og samfunn

Kommersialisering og formidling av NMBUs forskning til næringsliv og forvaltning.

Miljø

Forskning

Noen temaer fra NMBUs forskning: klima, miljø, mat og veterinærmedisin.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]