Are you interested in the transformation of woody biomass (lignocellulose) into usable products for the bio-economy? BioMim, a four-year research project, funded by the Norwegian Research Council, is organizing a kick off seminar with world leading experts on the topic.

Vitenkafe: "I fremtiden spiser vi trær", torsdag 7. mai, 2015, Vitenparken

Sitkagran kan om få år erstatte soya fra Brasil i fiskefôr. Hvordan er det mulig? Bli med på vitenkafe og hør om spennende forskning internasjonalt og hva som er på gang på universitetet på Ås, NMBU.

Enzymer kan gjøre gull av avfall fra skog og fisk.

Den norske skogen vokser raskere enn hva skogeierne klarer å ta ut som konvensjonelle råstoffer til industrien. Samtidig produserer de marine næringene fiskeavskjær som kan være verdifulle råstoffer i andre sammenhenger.

Derfor samarbeider industrien og forskningen om å finne nye produkter og nye måter å anvende disse «grønne» og «blå» ressursene på.

The group leader is Professor Vincent Eijsink and the group works mainly on production, engineering, characterisation and application of proteins and enzymes.

The kick-off meeting in a research project funded by the Norwegian Research Council, Avfall Norge, Oslo EGE, FREVAR and Norges Bondelag was held at IKBM Tuesday December 3rd 2013. The project is called "Biogas from organic residues and livestock manure as a vehicle fuel". The duration of the project is 3 years in the period 2014-2016.

Norwegian University of Life Sciences, NMBU

Phone: +47 67 23 00 00   
Fax: +47 64 96 50 01
 E-mail: post@nmbu.no              
Visiting addresses: 
Campus Ås
Universitetstunet 3
Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
Oslo