The protein engineering and proteomics group (PEP)

Moro med enzymer

Lasse Fredriksen jakter på enzymer som kan bidra til bedre nedbrytning og dermed en bedre utnyttelse av grantrær. Når han ikke løper eller spiller gitar.

Lasse Fredriksen er forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er tilknyttet prosjektet Norzymed. Dette er en del av en større satsing på fornybar energi som på sikt kan erstatte dagens fossile energikilder.

Les mer Her

BioMim Kick-off - June 17th

Are you interested in the transformation of woody biomass (lignocellulose) into usable products for the bio-economy? BioMim, a four-year research project, funded by the Norwegian Research Council, is organizing a kick off seminar with world leading experts on the topic.

NorZymeD tredje åpne seminar 2015

NorZymeD (Enzyme development for Norwegian biomass - mining Norwegian biodiversity for seizing Norwegian opportunities in the bio-based economy) ønsker velkommen til seminaret: "Innovativ enzymteknologi for norsk bioøkonomi"

Tid: Torsdag 27. august 10.00-16.00     Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Program  

Påmelding til Heid Rudi; heidi.rudi@nmbu.no

"I fremtiden spiser vi trær"

Vitenkafe: "I fremtiden spiser vi trær", torsdag 7. mai, 2015, Vitenparken

Sitkagran kan om få år erstatte soya fra Brasil i fiskefôr. Hvordan er det mulig? Bli med på vitenkafe og hør om spennende forskning internasjonalt og hva som er på gang på universitetet på Ås, NMBU.

Granlegg på middagsbordet og laks på tanken (en artikkel fra Norges Forskningsråd)

Enzymer kan gjøre gull av avfall fra skog og fisk.

Den norske skogen vokser raskere enn hva skogeierne klarer å ta ut som konvensjonelle råstoffer til industrien. Samtidig produserer de marine næringene fiskeavskjær som kan være verdifulle råstoffer i andre sammenhenger.

Derfor samarbeider industrien og forskningen om å finne nye produkter og nye måter å anvende disse «grønne» og «blå» ressursene på.

The protein engineering and proteomics group (PEP)

The group leader is Professor Vincent Eijsink and the group works mainly on production, engineering, characterisation and application of proteins and enzymes.

Biogas from organic residues and livestock manure as a vehicle fuel (BiogasFuel)

The kick-off meeting in a research project funded by the Norwegian Research Council, Avfall Norge, Oslo EGE, FREVAR and Norges Bondelag was held at IKBM Tuesday December 3rd 2013. The project is called "Biogas from organic residues and livestock manure as a vehicle fuel". The duration of the project is 3 years in the period 2014-2016.

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Contact us

Phone +47 67 23 00 00

Fax +47 64 96 50 01

Email post@nmbu.no

Visit us