Kommunikasjonsavdelingen

Om oss

Kommunikasjonsavdelingen (KA)

Kommunikasjonsavdelingen har oppgaver knyttet til studentrekruttering, informasjon, samfunnskontakt og forskningsformidling.

Medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen

(… og hvem gjør hva)

Kommunikasjons- avdelingen

Avdelingen er inndelt i følgende aktivitetsområder:
- Grafisk design og foto
- Forskningsformidling og mediakontakt
- Studentrekruttering
- Skoletjenesten
- Web