Kommunikasjons- avdelingen

Om oss

Kommunikasjonsavdelingen (KA)

Kommunikasjonsavdelingen har oppgaver knyttet til studentrekruttering, informasjon, samfunnskontakt og forskningsformidling.

Les mer
Mandag, 19 januar 2015 til Mandag, 1 april 2019 Norges forskningsråd, Havforskningsprogrammet. http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=havbruk%2FHovedsidemal&cid=1226994216892 Akvakultur
Ekspert på laksegenomet
Ekspert på fett- og lipidmetabolisme
Oppdrettslaks er en viktig kilde til sunne, langkjedede omega-3-fettsyrer (EPA og DHA), men dessverre ikke i samme grad som før. Fram til årtusenskiftet ble oppdrettslaks fôret med fiskeolje som erstatning for de omega-3-rike byttedyrene som vill laks spiser. Men fiskeolje er en begrenset ressurs, og moderne oppdrettslaks får over halvparten av sitt fett fra planteoljer uten langkjedede omega-3-fettsyrer. Hvordan kan man øke omega-3-innholdet i laks som spiser bærekraftig fôr? * Gjenopprette høyt innhold av sunne, langkjedede omega-3-fettsyrer i kjøtt fra oppdrettslaks. * Forstå hvordan laksens omega-3-stoffskifte avhenger av både fôr og genetiske faktorer. * Tilpasse fisken til fôret, og fôret til fisken på en fleksibel måte avhengig av tilgangen på ulike fôrråvarer.
 
Kommunikasjons- avdelingen
Velkommen!