Kommunikasjonsavdelingen (KA)

Kommunikasjonsavdelingen har oppgaver knyttet til studentrekruttering, informasjon, samfunnskontakt og forskningsformidling.

Kommuniksjonsavdelingen ledes av kommunikasjons- og markedsdirektør 

Monica Hammervold

Avdelingen har ansvaret for intern og ekstern informasjon ved NMBU, både papir og elektroniske publikasjoner samt webutvikling og skolebesøk.

Avdelingen har også ressurser innen grafisk design og fotooppdrag og -arkiv.

Avdelingen er inndelt i følgende aktivitetsområder:
- Grafisk design og foto
- Forskningsformidling og mediakontakt
- Studentrekruttering
- Skoletjenesten
- Web

Medarbeidere:
Hvem gjør hva

Her finner du en oversikt over kommunikasjonsavdelingens ulike oppgaver og tjenester.

Intern og ekstern info på nett
Nyheter og annen informasjon på www.nmbu.no, forskning.no og internettportalen. Vi lager artikler, bearbeider tekst eller legger ut informasjon direkte. 
Send tekst: redaksjonen@nmbu.no
Kontakt: Eivind Norum, Kai Tilley, Mette Risbråthe, Kristine Løwe eller Ruth Lothe.

Nettsider
Nettredaktør: Mette Risbråthe

NMBUs nettsider er under rehabilitering og vil fremstå i nytt design og ryddig struktur våren 2015. Prosjektleder: Ruth Lothe.
Les mer om NMBUs webprosjekt her.
Kontakt: Henrik Mikkelsen, Øyvind Graham eller Ruth Lothe

Engelsk informasjon
Vi bidrar med støtte til engelskspråklig informasjonsarbeid (språkvask og ny tekst til presse meldinger, brosjyrer, plakater, presentasjoner m.m.). Oppfølging og oppdatering av NMBUs engelske sider.

Brosjyrer og andre trykksaker 
Ferdigtrykte brosjyrer og annet infomateriell er tilgjengelig og kan rekvireres. Ulike trykksaker er også tilgjengelig elektronisk (pdf-format).

Grafisk design og trykk
Besørger ideutvikling, grafisk produksjon av trykksaker, tekstarbeid og kontakt med trykkeri. Vi produserer en rekke brosjyrer og andre trykksaker. Vi kan også lage materiell for institutter, avdelinger og enkeltansatte. Her ligger også kompetansen og kjennskap til NMBUs visuelle profil og bruk av logo. Vi formidler kontakt med trykkeri.
Kontakt: Åslaug Borgan og Berit Hopland

Fototjenester
NMBU har en utmerket digitalt fotoarkiv som er tilgjengelig på www.nmbu.no/fotoarkiv. Vi har kompetanse innen fotografi og bildebehandling. Flere personer kan ta bilder til ulike formål. 
Kontakt: Håkon Sparre

Pressekontakt og pressemeldinger
Kontakt: Eivind Norum, Kai Tilley, Mette Risbråthe eller Kristine Løwe

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]