Informasjon om du er utsatt for overgrep

Overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket ved Legevakten i Oslo er et døgnåpent helsetilbud til personer av alle kjønn fra og med 14 år, som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Alle overgrepsutsatte som henvender seg, får umiddelbar ivaretakelse /hjelp.

Mottaket tilbyr medisinsk og psykososial akuttbehandling og krisehjelp, rettsmedisinske undersøkelser, samt medisinsk og psykososial oppfølging i inntil 3 måneder.

  • Overgrepsmottaket tilbyr rask hjelp og samtale i trygge omgivelser.
  • Du blir medisinsk undersøkt med tanke på skader, smitte og graviditet.
  • Overgrepsmottaket gjennomfører en rettsmedisinsk undersøkelse for å sikre bevis.

Husk:

  • Ikke dusj.
  • Ta vare på undertøy og klær.
  • Ta vare på SMS-er og meldinger på sosiale medier.
  • Prøv å skrive ned hendelsen. Noter tid og sted, hva som hendte og hvordan du reagerte. 
  • Fortell det du har opplevd til en person du har tillit til så fort som mulig. Be den du snakker med skrive ned det du har fortalt.

Politiet

Voldtekt og andre seksuelle overgrep er alvorlige, straffbare krenkelser. Har du vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, ta kontakt med nærmeste overgrepsmottak eller politi for hjelp og avklaring om hva du skal gjøre videre. Det er overgrepsmottak i alle fylker i Norge.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring Støttesenter for kriminalitetsutsatte på 800 40 008 som kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. De vil også støtte deg hvis det blir en rettssak. Mer informasjon fra politiet (politiet.no)

Kontakt ved NMBU og varsling

Dersom du har opplevd slike hendelser, kan du trenge noen å snakke med. Det kan være aktuelt å sende et varsel NMBU, og spesielt viktig er dette dersom hendelsen involverer medstudenter eller ansatte NMBU. Husk at ansatte ved NMBU og SiÅs har taushetsplikt. Les mer om varsling her.