Ivan Dragicevic

Ivan Dragicevic

Seniorrådgiver

 • Fakultetsadministrasjon, BIOVIT

Seniorrådgiver - forskning og innovasjon

Hoved oppgaver:

 • analyse og utviklingsarbeid knyttet til fakultetets satsning innen forskning og innovasjon
 • prosjektoppfølging inkludert rådgivende og administrativ støtte til internasjonalisering og tverrfaglig samarbeid
 • saksforberedende arbeid for fakultetets utvalg
 • administrativ kvalitetssikring i forbindelse med vitenskapelig produksjon
 • administrativt utviklingsarbeid innenfor Fakultets forskningsområder

Senior adviser - research and innovation

Main tasks:

 • Analysis and development tasks related to the Faculty's strategy in research and innovation

 • research and nnovation projects follow-up including advisory and administrative support related to internationalization and interdisciplinary cooperation

 • case administration and preparation for different  Faculty  committees

 • administrative managment and quality assurance of scientific production

 • administrative development work within the Faculty's research areas