Radiologi

Seksjon for anestesi og radiologi er støttefunksjoner for de kliniske disiplinene på Veterinærhøgskolen.

Det er tre radiologer ved radiologienheten som alle er diplomater innen fagfeltet (European College of Veterinary Diagnostic Imaging/American College of Veterinary Radiology), Nina Ottesen, Hege Kippenes Skogmo og Åste Søvik. Enheten utdanner for tiden to residenter som gjennomfører et europeisk utdanningsprogram i regi av European College of Veterinary Diagnostic Imaging. Det jobber dessuten tre svært dyktige radiografer og  to dyktige dyrepleiere ved enheten.

Radiologienheten betjener alle dyrearter som smådyr, hest, produksjonsdyr og eksotiske dyr.

Svært mye av den avanserte utredningen som skjer på Veterinærhøgskolen ville ikke vært mulig uten den høye ekspertisen som radiologienheten innehar. Våre tjenester inkluderer digitalt røntgen, ultralyd, CT, fluoroskopi og scintigrafi. Når veterinærhøgskolen flytter til Ås i august 2020 vil radiologienheten være utstyrt med det siste og mest avanserte utstyr innen bildediagnostikk blant annet en 3T MRI (magnetic resonance imaging) maskin.

Foto
Norges veterinærhøgskole

Rekvisisjon
Felles for alle tjenestene vi kan tilby er at det må være en veterinær som har undersøkt dyret og skrevet en rekvisisjon i forkant. Vi må ha lest rekvisisjonen før vi kan sette opp en timeavtale.

Eiere som tar direkte kontakt med seksjon for radiologi vil bli anmodet om å ta kontakt med sin egen veterinær for å få denne til å sende en rekvisisjon til oss, eller de kan bestille time på poliklinikken for å få dyret undersøkt av en veterinær.

Unntak: HD/AD røntgenundersøkelse, røntgenundersøkelse av drektige tisper for telling av valper, og forhåndsrøntgen av hingster i forbindelse med kåring. Ved røntgen for å telle valper, må det ha gått minst 48 dager siden parring.

Published 15. november 2013 - 15:00 - Updated 3. mai 2018 - 15:04