Oftalmologi - øyehelse

  • Smådyrklinikken på Adamstuen, NMBU. På bildet: Tobias Revold (veterinær) utfører øyeoperasjon på en hund.
    Foto
    Gisle Bjørneby, NMBU

Øyeteamet utgjøres av tre veterinærer og to dyrepleiere, som alle jobber heltid med oftalmologi. De mottar og behandler heste-, produksjonsdyr- og smådyrpasienter fra hele landet, både henviste og førstelinjepasienter i tillegg til øyelysninger. 

Oftalmologi

Klinikken har to fullt utstyrte øyeundersøkelsesrom for smådyr og ett for hest. I tillegg har vi godt utstyrt operasjonssal for både smådyr og hest. 

Vi utfører de aller fleste former for ekstra- og intraokulære inngrep, inkludert øyelokks-, tåresystem-, cornea- og kataraktkirurgier. I løpet av inneværende år er det i tillegg planlagt anskaffelse av øyelaser for behandling av glaukom, netthinneløsning, iriscyster, melanomer mm. 

Operasjon
Operasjonspasientene utredes i samarbeid med de ulike fagseksjonene ved Veterinærhøgskolen dersom dette skulle vise seg å være nødvendig, for å sikre en mest mulig eksakt diagnose og derved optimal behandling.Pasientene oppstalles ved behov, under jevnlig tilsyn av øyedyrepleierne og regelmessige kontroller foretatt av øyeveterinærene. 

Den eneste i landet med diganostisk elektroretinografi (ERG)
Øyeavdelingen ved Veterinærhøgskolen er den eneste institusjonen i landet som kan tilby diagnostisk elektroretinografi (ERG), noe som går ut på å undersøke funksjonaliteten til fotoreseptorene. Denne undersøkelsen brukes særlig i forbindelse med mistanke om nedsatt syn i tilfeller der man ikke finner noen åpenbar årsak ved en fullstendig øyeundersøkelse.  

Vi foretar også retinoskopisk undersøkelse ved mistanke om nær- og langsynthet. 

Forskningsprosjekter
Øyeavdelingen har flere forskningsprosjekter i samarbeid med kollegaer, raseklubber og oppdrettere. Eksempler på pågående prosjekter er: Arvelige netthinnelidelser hos hund (Engelsk setter, Shetland Sheepdog, Border collie mfl) og katarakt hos Norsk buhund. 

Veterinærteamet
Veterinærteamet består av førsteamanuensis Ernst-Otto Ropstad, som er «European Veterinary Specialist in Ophthalmology» (Diplomat) og autorisert øyelyser, Tobias Revold som er siste års resident ved European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) samt øyelyseraspirant, og Siv Grosås som er autorisert øyelyser og andre års resident ved ECVO. 

Dyrepleierne Marie Blücher og Tanne Thoresen har lang erfaring i oppfølging av øyepasienter og deres eiere, og er sentrale for flyten i den daglige driften, både poliklinisk og kirurgisk.

Published 16. juni 2015 - 13:27 - Updated 28. juni 2019 - 12:24