Nevrologi

  • Hund med krage behandles av veterinær.
    Foto
    Shutterstock

Vår veterinær Karin Hultin Jäderlund, er den eneste i Norge med internasjonal spesialistgrad i veterinær nevrologi. I nevrologiteamet er også en spesialistkandidat, Josefin Hultman, og en stipendiat, Fredrik Strebel Skedsmo.

Nevrologi

Nevrologiske pasienter blir utredet av vårt nevrologiteam

Ved utredning av nevrologiske pasienter er det ofte behov for avansert bildediagnostikk og avansert prøvetaking og spesialiserte analysemetoder. 

Disse pasientene trenger trygg og tilpasset anestesi og enkelte av dem har behov for intensivbehandling og operasjoner. 

Alt dette kan du få på Veterinærhøgskolen Smådyrklinikken.  

Published 16. juni 2015 - 11:54 - Updated 8. august 2018 - 12:33