Medisinsk

Våre veterinærer er blant de mest erfarne og spesialiserte i landet. Vi tar imot hunder og katter- for utredning og behandling innen alle indremedisinske fagområder, samtidig som flere av veterinærene har ekstra kompetanse innen ulike underspesialiteter.

Hver morgen møtes vi for å diskutere pasientene. Dette gir en flerfaglig tilnærming med gode forutsetninger for å lykkes med utredning og behandling. Gjennom dagen fortsetter samarbeidet innad med kollegaer på sykehusets øvrige avdelinger som radiologi, anestesi og kirurgi. Intensivavdelingen vår har spesialutdannete dyrepleiere, og pasientene får oppfølging også fra anestesiologene, som har meget god kompetanse innen akuttmedisin og smertebehandling.

Tilstedeværelsen av både studenter og veterinærer på ulike stadier i sin spesialisering fungerer som en kvalitetssikring og bidrar til å holde oss oppdaterte. Litteratur blir lest og spørsmål blir stilt, noe vi både lærer av og som skjerper oss i hverdagen. Som landets- eneste veterinære utdanningsinstitusjon er vi avhengige av den gode og varierte pasientmassen vi får henvist.

Våre fagområder og ansatte

Førsteamanuensis Ellen Skancke har vært ansvarlig for fagfeltene gastroenterologi, hepatologi, og pankreassykdommer gjennom flere tiår, og diplomat i indremedisin Kristin Paaske Anfinsen har endokrinologi, nefrologi/urologi, og autoimmune sykdommer blant sine sterkeste områder. Førsteamanuensis Anita Haug Haaland og Professor Lars Moe har lang erfaring med utredning og behandling av onkologipasienter, og Anita er også en av de som gjerne ser pasienter med infeksiøse sykdommer hos oss.

Diplomat i nevrologi Karin Hultin Jäderlund utreder og behandler de nevrologiske pasientene; der de kirurgiske henvises videre til kirurg Øyvind Stigen og kollegaer ved behov. Anna Vigdís Eggertsdóttir kommer tilbake etter en periode i lederstilling fra høsten av; hun tar i mot alle indremedisinske pasienter og har spesialinteresse innen kardiologi, kattesykdommer og nefrologi/urologi.

Medisinsk klinikk har også klinisk patolog, diplomat Hege Brun-Hansen, nært knyttet til seg. I tillegg er både interns (veterinærer tidlig i spesialiseringen sin) og residenter en del av teamet. Per i dag, er det Malin Oscarson (indremedisin) og Annelin Bjelland (kardiologi – deler av tiden er hun ved RVC, London) som er residentene direkte tilknyttet medisinsk klinikk. 

Published 27. januar 2015 - 10:09 - Updated 3. mai 2018 - 14:25