Kirurgisk

Kirurgene utgjør et team som samarbeider tett med radiologer, anestesipersonale og andre internasjonale spesialister. Samlet sett tilbyr kirurgisk klinikk et bredt spekter av tjenester på et høyt nivå. Kirurgene og anestesipersonale er organisert i en vaktordning som ivaretar kirurgiske akuttpasienter 24 timer i døgnet, hele året.

Thoraxkirurgi
Vi utfører thoraxkirurgi av både akutt og elektiv karakter. Vi ­opererer lidelser som patent ductus arteriosus og persisterende høyresidig aortabue, utfører lobektomier og fjerner fremmedlegemer fra esophagus. Våre spesialister innen anestesi og intensivbehandling sørger for at disse krevende pasientene får en trygg peri- og postoperativ oppfølging. 

Ortopedi og nevrokirurgi
Vi har utstyr og kompetanse til å behandle de fleste sykdommene­ i bevegelsesapparatet. Dette ­inkluderer bruddbehandling, ledd­kirurgi, arthroskopi, kirurgi relatert til leddbåndskader og muskel-/seneskader, korrigerende osteotomier og protesekirurgi. Nevro­kirurgiske kasus blir ­utredet i ­samarbeid med spesialister i ­nevrologi og bildediagnostikk. Operasjon tilbys for pasienter som etter behandling kan forvente en god livskvalitet. Mange orto­pediske og nevro­kirurgiske pasienter­ blir fulgt opp og ­etterbehandlet ved instituttets­ egen rehabiliteringsavdeling.

Bløtvevskirurgi
På kirurgisk klinikk behandles de fleste kirurgiske tilstander som er relatert til mage-/tarmkanalen, kjønnsorganer, urinveier og øre/nese /svelg – inkludert mellomøre. Vi har også et tilbud til pasienter med medfødte lidelser som portosystemisk shunt, ektopisk ureter og pylorusstenose. 

Kirurgisk kreftbehandling
I samarbeid med Veterinær­­høg­skolens onkologer, radiologer og histopatologer planlegges og utføres kirurgisk kreft­behandling. Dette innebære fjerning av ­svulster med eventuelt på­følgende ­rekonstruksjon, samt beinsparende­ kirurgi.

Kirurgisk veterinærteam
Våre veterinærer innen kirurgi er Anne Marie Breen og Øyvind Stigen som har lang og god erfaringen innen kirugi. Elena Regine Moldal er spesialistkandidat innen kirurgi.

Published 6. February 2015 - 9:36 - Updated 3. mai 2018 - 16:05