Intensivavdelingen

Avdelingen har plass til 10-14 pasienter i forskjellige bur og kuvøser, og vil ta imot pasienter fra andre avdelinger ved Smådyrklinikken, samt eksterne henvisninger. Fokus på dyrevelferd, tverrfaglig samarbeid, evidensbasert medisin og godt arbeidsmiljø skal bidra til at de sykeste pasientene får optimal behandling.

Intensivavdelingen

Vi har godt kvalifisert personell tilgjengelig hele døgnet:

  • Engasjerte og kunnskapsrike dyrepleiere som behandler og overvåker pasientene
  • Svært dyktige og erfarne veterinærer innenfor viktige fagområder som kirurgi, gastroenterologi, kardiologi og onkologi.
  • Europeiske spesialister i flere fagdisipliner, inklusive indremedisin, neurologi, oftalmologi, dermatologi, reproduksjon og anestesi/smertebehandling.

Avdelingen har også:

  • Utstyr for oksygenbehandling
  • Utstyr for sikker og nøyaktig administrering av væske og legemidler
  • Utstyr for tilførsel av ekstern varme ved hypotermi
  • Utstyr for kontinuerlig monitorering av mange viktige livsfunksjoner
  • Tilgang til laboratoriediagnostikk døgnet rundt inklusive blodgass- og koagulasjonsanalyse
  • Tilgang til blodprodukter fra blodbanken
Published 6. February 2015 - 12:12 - Updated 31. mai 2017 - 10:06