Kanin og eksotiske dyr

John James Debenham jobber eksklusivt med dette dyregruppa, både klinisk og med forskning. Sammen med dyrepleier Mona Andersen tilbyr de en førstelinje- og henvisningsavdeling for kaniner, gnagere, ilder, fugler og reptiler. 

Egne oppstallingsplasser
Denne eksotiske avdeling har egne oppstallingsfasiliteter for de forskjellige pasientgruppene, og kan tilbyr avansert behandling og hospitalisering døgnet rundt. De jobber tett med radiologi, anestesi, oftalmologi, kirurgi og tar imot alle typer henvisninger.

Reptiler
Etter at reptilhold er blitt lovlig i Norge oppfordrer vi våre kollegaer til å ta kontakt for behandling av reptiler. Vi arrangerer regelmessig videre-utdanningskurs for veterinær og dyrepleier i kanin- og eksotiskedyr-medisin, både nasjonalt og internasjonalt.

Published 31. mai 2017 - 9:47 - Updated 4. mai 2018 - 10:57