Anestesi, smertebehandling og perioperativ intensivbehandling

  • Våre anestesiveterinærer er svært høyt utdannet og minimerer risikoen for smerte og død ved anestesi.
    Foto
    Gisle Bjørneby

Våre høyt utdannede anestesiveterinærer er involvert i alle anestesier som utføres ved smådyrklinikken og minimerer risikoen for smerte, mobiditet og mortalitet i forbindelse med anestesi.

Anestesi og smertebehandling

Det arbeider tre veterinærer spesifikt med dette fagområdet, to European Veterinary Specialist in Anaesthesia and Analgesia, professor Henning Andreas Haga og Andreas Lervik og én spesialistkandidat, Vanessa Bettembourg. 

De er involvert i alle anestesier som utføres ved smådyrklinikken. Veterinærene gjør preanestetisk utredning og stabilisering, gjennomfører generell anestesi og postanestetisk støttebehandling godt hjulpet av vel kvalifiserte dyrepleiere. 

De er involvert i akutt- og intensivbehandling ved smådyrklinikken. Gjennom å legge vekt på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient minimerer de risikoen for smerte, morbiditet og mortalitet i forbindelse med anestesi. 

Smådyrklinikken tar imot henvisninger for generell anestesi av pasienter med særskilt risiko.

Moderne utstyr
Vi har state-of-the-art utstyr for moderne anestesipraksis og kompetanse i bruk av dette. Eksempler er invasiv hemodynamisk monitorering, spirometri, nerve-stimulatorer for neuromuskulær blokkade og ledningsanestesi, ultralyd til bruk ved ledningsanestesier og for avansert kartilgang.

Published 23. April 2015 - 14:36 - Updated 3. mai 2018 - 15:41