Pris og betaling

 • Hund
  Foto
  NMBU

Alle som kommer til oss for undersøkelse og behandling av dyr, må betale når dyret hentes. Det kan betales kontant, med bankkort og med kredittkort. Ved kostbare utredninger og behandlinger tar vi forskuddsbetaling av hele eller deler av beløpet.

Pris og betaling

Etter innledende undersøkelse kan vår veterinær gi en prisantydning på hva oppholdet hos oss sannsynligvis vil koste. Ofte er det vanskelig å forutsi eksakt pris, så i de fleste tilfeller blir beløpet justert underveis basert på pasientens klinisk utvikling.

Nedenfor finner du noen priseksempler, men kompliserte og spesialiserte behandlinger eller langvarig sykehusopphold kan koste mer. Vi gir behandling som er tilpasset hver enkelt pasient og prisen vil variere med pasientens behandlingsbehov. 

Snakk med behandlende veterinær om pris. 

Vi utfører direkteoppgjør med Agria og Gjensidige forsikringsselskap når totalsummen på fakturaen er over 5000 kr.  

 • Medisinsk utredning på dagtid: ca. kr.  5 000 -15 000.
 • Operasjoner på dagtid: ca. kr. 5 000 – 25000.
 • Intensivbehandling: ca. kr. 5 000 - 10 000 kr. per døgn. 
 • På kveld, natt, helg og helligdager er honorarsatsen den dobbelte av det den er på vanlige arbeidsdager.  Det betyr at kirurgi gjerne koster ca. kr. 20 000- 30 000 og medisinsk utredning og behandling koster ca. kr. 10 000 - 20 000. 

Følgende priser for kastrasjon av katt gjelder i forbindelse med undervisning, og dermed i periodene januar – april og midten av august –første uke november.

 • Kastrasjon hannkatt: kr 300. Eventuell halskrage kommer i tillegg (39 kr). Kun tirsdager.
 • Kastrasjon hunnkatt: kr 600. Eventuell body kommer i tillegg (202 kr). Kun onsdager. 
 Husk at vi er en universitetsklinikk som driver opplæring av studenter i klinisk praksis, og at våre veterinær- og dyrepleierstudenter vil kunne være til stede ved undersøkelse og behandling.
 
Les mer om våre studenters rolle ved klinikken eller spør oss gjerne!
 
Published 15. juni 2015 - 9:08 - Updated 3. oktober 2018 - 15:15