Om klinikken

Ved Smådyrklinikken er det høy faglig kompetanse, avansert utstyr og stor klinisk aktivitet. I tillegg til å være et Universitetsdyresykehus som tar imot og behandler alle sykdommer hos smådyr, driver vi undervisning av studenter, etter- og videreutdanning og forskning. Dette sikrer høy kvalitet på de kliniske tjenestene.

Universitetsdyresykehuset er den klinikken i Norge som har flest spesialister/internasjonale diplomater blant sine ansatte, og alle samarbeider tett for å gi best mulig behandling til hver pasient. Vi følger pasientene hele veien – fra diagnose til behandling og rehabilitering – i samarbeid med henvisende veterinærer. Vi har døgnkontinuerlig bemanning og vaktordninger, og kan ta imot akutt syke dyr hele døgnet.

I resepsjonen møter du:

Ida Caroline Marki Karlsen – henvisningkoordinator

Marielle Flatlie – henvisningskoordinator

Daniela Pettersen

Mari Skare Furuseth

Ina Birkelund

Published 13. mai 2015 - 10:40 - Updated 21. august 2018 - 12:10