Henvisende veterinærer

Vi har lang erfaring innen avansert veterinærmedisin, og våre veterinærer er blant de mest erfarne og spesialiserte i landet.
Veterinærer som ønsker å henvise pasienter til oss, kan ta kontakt på smadyrklinikken@nmbu.no eller i skjemaet under.

 

For veterinærer

Henvisningsskjema

Vi har lang erfaring innen avansert veterinærmedisin og har ekspertise innen et stort utvalg av medisinske og kirurgiske tjenester. Våre veterinærer er blant de mest erfarne og spesialiserte i landet. Vi tar imot hunder og katter- for utredning og behandling innen alle indremedisinske fagområder, samtidig som flere av veterinærene har ekstra kompetanse innen ulike underspesialiteter.

Våre veterinærer har lang og god erfaring innen kirurgi.
Våre veterinærer har lang og god erfaring innen kirurgi.
Foto
Gisle Bjørneby
Smådyrklinikken har både veterinær og forsker i zoo- og viltdyrmedisin, samt dyrepleier som har spesialisert seg på eksotiske dyr. Studier og behandling av kreft har blant annet vært et av våre satsningsområder og et prioritert forskningsområde i lengre tid, og vi har høy eskeperise på fagområder som øyehelse, nevrologi og radiologi.

Her kan du lese mer om våre fagområder.

 NB! Ved henvisninger ønsker vi at dere sender fullstendig sykehistorie, alle prøvesvar og evt. Røntgenbilder, CT/MR Studie. Dette kan sende som vedlegg til smadyrklinikken@nmbu.no.

Hvis du ikke har mulighet for å sende prøver på mail, bruk fax: 67 23 23 11.

Published 9. august 2019 - 11:15 - Updated 14. august 2019 - 8:28

Henvisning smådyr

Felter merket med stjerne må fylles ut. Du vil få en bekreftelse på skjerm ved korrekt utfylt skjema.

Rekvirerende veterinær:
Dyreeier
Om dyret