Forskning

NMBU Veterinærhøgskolen ønsker å samle inn informasjon om hunder med mistanke om ervervet Fanconi syndrom.

Fanconi syndrom hos norske hunder

Ved NMBU Veterinærhøgskolens har vi registrert en tilsynelatende økning i den ervervet nyresykdommen Fanconi syndrom hos hund. Vi ønsker nå å samle inn og registrere informasjon om disse pasientene i et nasjonalt register.

Huggorm

Koagulasjonsforstyrrelser hos hund etter huggormbitt

Tradisjonelle tester av koagulasjon hos hunder bitt av huggorm har store svakheter. Kan markører brukt innen humanmedisin gi oss flere svar?

Piggsvin

Lungeorm hos pinnsvin

Pinnsvin i Norge dør ofte av pneumoni forårsaket av lungeorm. Hjelp oss å lære mer om denne sykdommen. 

Hunder som får i seg rottegift kan få potensielt livsskadelige forgiftninger.

Muse- og rottegift kan gi alvorlig forgiftning hos hund

Muse- og rottegift gir nedsatt levring av blodet. Dette kan føre til at hunden din kan få alvorlige og potensielt livstruende indre blødninger.

Smådyrklinikken på Adamstuen, NMBU. På bildet: Ingeborg Sjurseth (dyrepleier) sammen med sin egen hund Indy (engelsk setter).

Kan vi lære noe fra hund om tykktarmskreft hos mennesker?

Tykktarmskreft hos mennesker er blant de aller vanligste kreftformer. Hos hund er derimot tykktarmskreft sjeldent forekommende, selv om hunder generelt har like stor forekomst av andre kreftformer som mennesker. Hva er årsaken til forskjellen når det gjelder tarmkreft?

Bilde av engelse settere

Mastocytom hos engelsk setter

Mastocytom er en vanlig forekommende kreftsvulst som utgjør ca. 10-20 % av alle svulster i hud og underhud hos hund.