Radiologi

Foto
Norges veterinærhøgskole

Felles for alle tjenestene vi kan tilby er at det må være en veterinær som har undersøkt dyret og skrevet en rekvisisjon i forkant. Vi må ha lest rekvisisjonen før vi kan sette opp en timeavtale.

Eiere som tar direkte kontakt med seksjon for radiologi vil bli anmodet om å ta kontakt med sin egen veterinær for å få denne til å sende en rekvisisjon til oss, eller de kan time på poliklinikken for å få dyret undersøkt av en veterinær.

Unntak: HD/AD røntgenundersøkelse, røntgenundersøkelse av drektige tisper for telling av valper, og forhåndsrøntgen av hingster i forbindelse med kåring. Ved røntgen for å telle valper, må det ha gått minst 48 dager siden parring.

Published 15. november 2013 - 15:00 - Updated 26. juli 2017 - 9:08