Onkologi

Kreftbehandling (onkologi) er et veletablert fagfelt ved Universitetsdyresykehuset. Våre erfarne onkologer har behandlet kreftsyke pasienter og forsket på kreftsykdom i flere tiår og var først ute med å tilby kjemoterapi til dyr i Norge. Vi tilbyr avansert utredning av kreftsykdommer hos familiedyr (cytologi, vevsdiagnostikk og bildediagnostikk med ultralyd, CT og scintigrafi) og omfattende behandling med blant annet bløtdels- og knokkelkirurgi og andre metoder inkludert kjemoterapi (cellegift) og annen medisinsk behandling.

Dyrepleierne ved avdelingen har videreutdanning i trygg håndtering av medikamenter brukt i behandlingen.

Vi foretar rekonstruksjons- og beinsparende kirurgi.

Strålebehandling tilbys i enkelte tilfeller i forbindelse med kliniske forskningsprosjekter og ved spesielle kreftformer. Det pågår flere onkologiske forskningsprosjekter for å finne årsaker til kreft og for å bedre behandlingsmetodene. I tillegg arbeider vi sammen med leger for å forstå hvordan og hvorfor lungene ofte er sete for spredninger av kreftsykdommer.

For tiden forsker vi på følgende kreftsykdommer: Jur-/brystkreft, mastcellesvulst, beinkreft/osteosarkom, tykktarmskreft og mikrobiota, kreft ellers i fordøyelseskanalen, nyre- og hudkreft, samt urinblærekreft.

Published 27. januar 2015 - 10:25 - Updated 9. oktober 2017 - 11:01