Onkologi

Vi har lang erfaring med å vurdere onkologiske problemstillinger, både etiske og kliniske.  Behandling av onkologiske pasienter må være tilpasset hver enkelt pasient. Våre onkologer samarbeider tett med våre kirurger, våre radiologer og vårt laboratorium for å tilby best mulig behandling. Dyrepleierne som arbeider med onkologi har fått grundig opplæring i trygg håndtering av medikamenter brukt i behandlingen.  Dette øker sikkerheten hos oss, for pasienten og ved hjemsendelse. 

Published 27. januar 2015 - 10:25 - Updated 13. desember 2016 - 13:58