Oftalmologi

Pasienter med øyesykdommer tas hånd om av vårt øyeteam. Vi har en internasjonal spesialist, en resident i oftalmologi og en øyedyrepleier.  Klinikken er godt utstyrt for øyepasienter og tilbyr blant annet elektroretinografi, mikrokirurgi, faecoemulsifikasjon og øyelysing.  

Våre pasienter kommer fra hele landet for behandling hos vårt øyeteam.

Published 16. juni 2015 - 13:27 - Updated 27. november 2015 - 14:02