Nevrologi

Nevrologiske pasienter blir utredet av vår nevrolog med internasjonal spesialistgrad innen nevrologi. 

Ved utredning av nevrologiske pasienter er det ofte behov for avansert bildediagnostikk og avansert prøvetaking og spesialiserte analysemetoder. 

Disse pasientene trenger trygg og tilpasset anestesi og enkelte av dem har behov for intensivbehandling og operasjoner. 

Alt dette kan du få på Universitetsdyresykehuset.  

Published 16. juni 2015 - 11:54 - Updated 13. desember 2016 - 13:21