Medisinsk

Kort beskrivelse av de viktigste fagområdene:

 • Endokrinologi
  Vi tilbyr flere spesialiserte tester i samarbeid med Sentrallaboratoriet, som ACTH- stimuleringstest, lavdose deksametason suppresjonstest og TSH-stimuleringstest.
 • Gastroenterologi
  Vi har lang erfaring i utredning og behandling av pasienter med sykdommer i gastrointestinaltraktus, lever og pankreas. Vi kan tilby full utredning av denne type pasienter blant annet ved hjelp av endoskopisk undersøkelse av mage-/tarmkanalen. Et nært samarbeid med radiologisk avdeling sikrer optimal utredning og behandling. Ulike tester, som ammoniumtoleransetest for påvisning av portosystemisk shunt, utføres i samarbeid med Sentrallaboratoriet.
 • Kardiologi/luftveislidelser
  Innen kardiologi kan vi tilby grundig kardiovaskulær utredning med mulighet for EKG inkludert Holter- EKG (pasienten går med spesialutstyr i opptil 24 timer), røntgen og ekkokardiografi. Vi har lang erfaring med rhino- og bronkoskopi ved utredning av pasienter med luftveissykdommer.
 • Nefrologi/urologi
  Vi kan i tillegg til klinisk utredning og diagnostisering ved hjelp av ultralyd gjennomføre GFR-test og tørstetest. Vi kan også ta transkutane nyrebiopsier i henhold til WSAVA-standarden (World Small Animal Veterinary Association).
 • Nevrologi
  Vi har veterinær med internasjonal spesialistgrad innen nevrologi som utreder pasienter med nevrologiske sykdomstegn.
 • Oftalmologi
  Pasienter med øyesykdommer tas hånd om av veterinærer med spesialkompetanse. Vi har to autoriserte øyelysere og en internasjonal spesialist i oftalmologi. Klinikken er velutstyrt for moderne diagnostikk og behandling, og kan blant annet tilby elektroretinografi og mikrokirurgi.
 • Onkologi
  Vi tilbyr utredning, staging og avansert medisinsk behandling (kjemoterapi) ved ulike kreftsykdommer. Vi har lang erfaring med å vurdere onkologiske problemstillinger, og er blant de første som begynte å tilby behandling med kjemoterapi i Norge. Strålebehandling kan tilbys i enkelte tilfeller i forbindelse med kliniske forskningsprosjekter.

 

Published 27. januar 2015 - 10:09 - Updated 31. mai 2017 - 11:31