Kirurgi

Kirurgisk klinikk tar imot pasienter for utredning og behandling. Kirurgene utgjør et team som samarbeider tett med radiologer, anestesipersonale og andre internasjonale spesialister på huset. Samlet sett tilbyr kirurgisk klinikk et bredt spekter av tjenester på et høyt nivå. Kirurgene og anestesipersonale er organisert i en vaktordning som ivaretar kirurgiske akutt-pasienter 24 timer i døgnet, hele året.

Kirurgisk

Ortopedi og nevrokirurgi

Vi har utstyr og kompetanse for å behandle de fleste sykdommene i bevegelsesapparatet.  Dette inkluderer intern og ekstern fiksering av brudd, oppretting av aksefeilstillinger,  arthroskopi og protesekirurgi.  Nevrokirurgiske kasus blir utredet i samarbeid med spesialister i nevrologi og bildediagnostikk.   Operasjon tilbys for pasienter som etter behandling kan forvente en god livskvalitet.

Mange ortopediske og nevrokirurgiske pasienter blir fulgt opp og etterbehandlet ved instituttets egen rehabiliteringsavdeling.

Thoraxkirurgi

Vi utfører thoraxkirurgi av både akutt og elektiv karakter. 

Vi opererer lidelser som patent ductus arteriosus og persisterende høyresidig aortabue, utfører lobektomier og fjerner fremmedlegemer fra esophagus. Våre spesialister innen anestesi og intensivbehandling sørger for at disse pasientene får en trygg perioperativ behandling og oppfølging.

Kirurgisk kreftbehandling

I samarbeid med veterinærhøgskolens onkologer, radiologer og histopatologer planlegges kirurgisk kreftbehandling. Denne kan innebære rekonstruksjon av vev- og beinsparende kirurgi.

Bløtvevskirurgi 

Vi har et kirurgisk tilbud for pasienter med medfødte lidelser som portosystemisk shunt, ektopisk ureter, pylorusstenose og «brachycefalt luftveissyndrom». . I tillegg utreder og behandler vi de fleste ervervede sykdommer relatert til mage-/tarmkanalen, kjønnsorganer  og urinveier.

Published 6. February 2015 - 9:36 - Updated 13. desember 2016 - 13:38