Meny
For dyreeiere
Bruk av antibiotika

Bruk av antibiotika

  • MRSA
    Foto
    Jarun Ontakrai, Shutterstock

Ved NMBU Veterinærhøgskolen jobber vi systematisk for å redusere bruken av antibiotika hos våre pasienter. Årsaken til en slik restriktiv holdning skyldes utvikling av resistens. Dette er en stor trussel for både menneskers og dyrs helse.    

Bruk av antibiotika

Immunapparatet er den viktigste og beste sykdomsbeskyttelsen mennesker og dyr har, og mange tilstander kan behandles uten antibiotika.

I de tilfellene hvor vi anser antibiotika som en nødvendig del av behandlingen, velger vi en type med smalest mulig spekter. Bredspektret antibiotika brukes kun ved alvorlige eller kroniske tilstander i henhold til dyrkningssvar med resistensbestemmelse.

Det brukes ikke rutinemessig forebyggende eller postoperativ antibiotika ved kirurgiske inngrep hos oss.

Vi håper at både kollegaer og dyreeiere vil følge vår anmodning om bevisst antibiotikabehandling, og dermed bidra til å redusere mengden antibiotika som brukes i Norge. 

Published 26. April 2017 - 9:51 - Updated 20. november 2017 - 12:50