For dyreeier

Henvisning og timebestilling

Veterinærhøgskolen har internasjonale spesialister og høyt kvalifisert bemanning med lang erfaring innen indremedisin, kirurgi og nevrokirurgi, anestesi, nevrologi, radiologi, fødselshjelp og reproduksjon, øyesykdommer og kanin-/gnager-/ilder-/reptil- og fuglesykdommer. I tillegg har vi spesialkompetanse innen fysioterapi og rehabilitering ved skader i bevegelsesapparatet.

Har du ikke henvisning? Ring oss for en prat eller send en e-post til smadyrklinikken@nmbu.no, så finner vi tid for en vurderingstime. Da kan du få henvisning til spesialisttjenesten vår (ny avtale) dersom det er behov for det. 

Henvisningsskjema for veterinærer

Akutthjelp

Akutthjelp
Smådyrklinikken har også åpent for akutthjelp hele døgnet
, og vi har alltid bemanning med veterinær. For akutthjelp; ta kontakt på telefon, slik at vi er forberedt når pasienten kommer. Vi vil da også kunne gi deg informasjon om forventet ventetid og eventuelt vurdere om du raskere vil få hjelp ved annen klinikk nærmere deg.

Ettersom det per dags dato kun er to klinikker i Oslo som er døgnåpne for akutthjelp, kan det til tider være lang ventetid. Er dyret ditt alvorlig sykt, vil du bli prioritert. Om ventetiden føles lang, er det fordi andre dyr er mer alvorlig syke eller skadet enn ditt. 

Ved akutthjelp utenfor ordinær arbeidstid (etter kl. 15 på hverdager, samt helger) kommer et akutthonorar i tillegg til prisen for utredning og behandling. Utenom ordinær arbeidstid prioriteres stabilisering, symptomatisk behandling, og de undersøkelsene som anses å være nødvendige. Utredning avventes oftest til mer utstyr og personell er tilgjengelig på dagtid.

Kontaktinfo og veibeskrivelse

 • Telefon (hverdager kl. 08–19, lørdager kl. 12–15): 67 23 23 23
  Fôrbutikken er åpen innenfor de samme tidsrommet som den ordinære telefontiden.
 • Vakttelefon (kl. 19–08): 820 90 102 (NB! Betalingstelefon)
  Ved akutthjelp utenfor ordinær arbeidstid (etter kl. 15 på hverdager, samt helger) kommer et akutthonorar i tillegg til prisen for utredning og behandling.
 • Generelle henvendelser og spørsmål kan sendes på e-post
  Smadyrklinikken@nmbu.no
 • Besøksadresse på Adamstuen: 
  Ullevålsveien 72, 0451 Oslo (innkjøring Thulstrupsgate).
  (GPS: Thulstrups gate 2A, 0451 Oslo. Dette vil føre deg til den gaten der vår hovedinngang for kjøretøy til området er.)
  Google maps
  Smådyrklinikken holder til i bygg 11, inngang fra Ole Jacob Brochs gate.
 • Parkering i forbindelse med besøk på Smådyrklinikken:  
  1. Kjør via Thulstrupsgate og inn gjennom hovedporten som åpner seg automatisk. Etter ca. 50 meter vil du på venstre side finne parkeringsplasser som er merket for gjester.
  ELLER
  2. Gateparkering i Ole Jacob Brochs gate (maksimum 2 timer mot betaling på dagtid). Inngangen til Smådyrklinikken ligger ut mot Ole Jacob Brochs gate.

Ansatte har ikke anledning til å hjelpe med transport til og fra klinikken.

Studenter i klinikken

Ettersom vi er en del av et universitet og landets eneste utdanningsinstitusjon for både veterinærer og dyrepleiere, er studenter ofte med ved undersøkelser og behandling. Veterinær eller dyrepleier har alltid overoppsyn, men studentene er en viktig del av vår klinikk. De får praktisk undervisning samtidig som de utgjør en ressurs og bidrar til at hver pasient får tilsyn, behandling og godt stell. Som eier kan det bli mange mennesker å forholde seg til hos oss, men det ligger ekstra trygghet og kvalitetssikring i at alle pasienter diskuteres i et team bestående av både studenter og flere erfarne veterinærer.

Dersom dyret ditt er spesielt vanskelig å håndtere, setter vi pris på at du informerer oss om dette ved bestilling av time eller når du leverer dyret ditt.

Ved innleggelse 

Faste

Det kan være nødvendig å gi dyret ditt narkose når det er til undersøkelse og behandling ved klinikken. Dette medfører en liten risiko for at det kan oppstå komplikasjoner. For å redusere risikoen må hunder og katter fastes fra kvelden før dersom den skal opereres, til CT-undersøkelse eller i generell anestesi av andre grunner. Dyret ditt kan få vann hele tiden frem til den avtalte timen, men hunder og katter bør ikke få mat etter middagsfôret kvelden før – om ikke annet er gitt beskjed om.  Har du kattunge eller valp under fem måneder, ta kontakt for spesifikt råd angående ditt dyr.

Eget utstyr

Ved operasjoner og større utredninger kan det være behov for at dyret ditt settes igjen på klinikken. Det eneste utstyret hunder trenger her er sele eller halsbånd (merket med navn), hvis ikke annen avtale er gjort. Øyepasienter anbefales å ha sele, ikke halsbånd. Kobbel, seng osv. er ikke nødvendig, da klinikken er stor og ting sendes bort til eksternt vaskeri. Katter bør komme i et bur merket med navn. Om du likevel ønsker at dyret skal ha med seg kjente eiendeler, kan vi ikke garantere at det ikke blir ødelagt eller borte.

Fôr

Smådyrklinikken har et bredt utvalg av fôrtyper til våre pasienter, og vi vil justere fôring i henhold til pasientens sykdomsbilde. Du trenger derfor ikke ta med fôr til dyret ditt med mindre den har svært spesielle behov og står på en diett. Dersom dyret ditt går på faste medisiner, ta gjerne disse med ved innleggelse.

Besøke dyret ditt

Vi har ingen fast besøkstid dersom dyret ditt er innlagt over flere dager. Besøk må eventuelt avtales på forhånd med veterinæren på vakt. Det vil alltid være en individuell vurdering avhengig av fysiske og psykiske faktorer hvorvidt besøk vil la seg gjøre.

Innlevering

Innlevering av dyr som skal stalles opp skjer fortrinnsvis kl. 8–8.15. Andre tidspunkt avtales nærmere.

Ved konsultasjon hos veterinær

 • Husk å faste/sulte pasienten fra kvelden før. Har du kattunge eller valp under fem måneder, ta kontakt for spesifikt råd angående ditt dyr.
 • Hunder skal luftes godt før de leveres på klinikken.
 • Katter bør holdes inne fra kvelden før.
 • Det kan være pasienten må bli over natten eller komme tilbake dagen etter/senere om man ikke blir ferdig med utredningen i løpet av én dag. Dette avtales underveis.
 • Dyret ditt blir levert ut ved hjemsendelse av dyrepleier, student eller veterinær. Skriftlig informasjon og eventuelle resepter følger med.
 • Dersom dyret ditt må oppstalles i flere dager, vil du høre fra oss daglig (telefon/sms), med mindre noe annet er avtalt.
 • NMBU Smådyrklinikken er en undervisningsinstitusjon og har følgelig studenter som vil følge med på utredning/operasjon av pasienten.

 Informasjon ved operasjon

 • Husk å faste/sulte pasienten fra kvelden før. Har du kattunge eller valp under fem måneder, ta kontakt for spesifikt råd angående ditt dyr.
 • Hunder skal luftes godt før de leveres på klinikken.
 • Katter bør holdes inne fra kvelden før.
 • Dyret skal være stelt og rent ved innlevering til planlagte prosedyrer. Dette er viktig for å redusere risikoen for infeksjoner i forbindelse med operasjon.
 • Ved eventuelle infeksjonstilstander (ørebetennelse, hudbetennelse, diare, oppkast osv.), må du ta kontakt for klarering før en eventuell operasjon.
 • Eier kan ikke bli med inn på utredning/operasjon.
 • Tidspunkt for hjemsendelse avtales i hvert enkelt tilfelle med kirurgen. Ved større inngrep er det vanlig med hospitalisering til dagen etter.
 • Kirurgen tar kontakt når operasjon/utredning er avsluttet.
 • Informasjon ved hjemsendelse vil bli gitt skriftlig av kirurgen. Les dette nøye og ta kontakt ved eventuelle spørsmål.
 • Dyret ditt blir levert ut ved hjemsendelse av dyrepleier, student eller veterinær. Skriftlig informasjon og eventuelle resepter følger med.
 • Dersom dyret ditt må oppstalles i flere dager, vil du høre fra oss daglig (telefon/sms), med mindre noe annet er avtalt.
 • NMBU Smådyrklinikken er en undervisningsinstitusjon og har følgelig studenter som vil følge med på utredning/operasjon av pasienten.

Risiko ved operasjoner og anestesi

Det kan være nødvendig å gi dyret ditt narkose (generell anestesi) når det er inne til undersøkelse og behandling ved klinikken. Det medfører en liten risiko for at det kan oppstå komplikasjoner, og i verste fall død, i forbindelse med operasjoner og andre prosedyrer under anestesi (eller sedasjon). Vi gjør vårt beste for å forhindre dette og avveier alltid nytteverdi versus risiko. Videre har vi svært god overvåkning av pasientene, samt internasjonale spesialister innen anestesi og smertebehandling. For å minimere risikoen for komplikasjoner ved anestesi er det viktig at vi kjenner ditt dyrs sykehistorie og tilstand godt. Derfor har vi noen spørsmål som vi ønsker du skal svare på når du leverer inn dyret ditt:

 • Sett bort fra den sykdommen dyret ditt skal behandles for, har det ellers vært i fin form den siste uken?
 • Kjenner du til at dyret ditt har en kronisk sykdom (f.eks. diabetes, cushing, hjerteproblemer)?
 • Har dyret ditt fått noen medisiner den siste uken; når og hvilke medisiner fikk det i så tilfelle?
 • Når spiste dyret ditt sist?
 • Har dyret ditt vært i generell anestesi (narkose) tidligere, og i så tilfelle vet du om noen spesielle problemer knyttet til dette?
 • Har dyret ditt hatt noen uventede reaksjoner på medisiner?

NB! For å redusere risikoen for komplikasjoner ved anestesi må dyret ditt fastes fra kvelden før dersom du vet den skal opereres, til CT-undersøkelse eller i generell anestesi av andre grunner.

Eksotiske dyr: Gnagere, kaniner, fugler og reptiler

 • Hvis du har flere dyr av samme art, ta dem gjerne med. Dette gir dyret ditt selskap, som kan være viktig i klinikken. I tillegg gir det mulighet for veterinæren å se på de andre dyrene i husholdningen, da de er ofte rammet av de samme sykdommene. 
 • Ta gjerne bilde eller video av anfall, avføring, unormal oppførsel eller symptomer.
 • Noter hva dyret spiser (merke og type fòr).
 • Noter hvordan dyret bor hjemme, hvordan dyreholdet er.
 • Bruk egnet transportbur.
 • Minimer reisetid.
Kaniner og gnagere
 • Verken kaniner eller gnagere skal fastes før operasjoner!
 • Ha alltid tilgjengelig høy og mat.
 • Bruk gjerne pledd over buret hele reisen og inne på klinikken.
 • Kaniner og gnagere er utsatt for heteslag. Ta hensyn til dette på sommeren. La dem ikke stå alene i bilen.
 • Ta med egen mat dersom dyret ikke spiser (både høy og pellets som dyret vanligvis spiser).
Fugler
 • Bruk teppe over buret under transporten.
 • Ta vekk alle speil, leker og lignende i buret.
 • Fugler er utsatt for heteslag, ta hensyn til dette på sommeren. La dem ikke stå alene i bilen.
 • Ta med egen mat dersom dyret ikke spiser (fôret som fuglen vanligvis spiser).
 • Legg inn nytt hvitt papir i bunnen av buret før du reiser til klinikken, slik at veterinæren kan se fersk avføring.
Reptiler
 • Det er viktig at reptiler holder varmen. Ha gjerne en varmekilde (f.eks. en varmeflaske) som dyret kan legge seg inntil – men pass på at de ikke bli brent.
 • Vi har egne kasser med varmematter på klinikken.
 • Bruk et transportbur som hindrer at reptilet kan komme ut, og som beskytter den mot klemskader. (En slange kan for eksempel puttes i en putevar som er bundet igjen på toppen – og deretter plasseres i en plastboks med luftehull.
Published 6. september 2016 - 13:59 - Updated 25. september 2019 - 9:50