Akuttbehandling

Akuttvakt hverdager: Ring 67232323

kl. 08:00-15.00 og lørdager kl. 12.00 - 15.00

Utenom ordinære åpningstider: Ring 82090102

Etter kl. 15 på hverdager, samt helger treffer du oss på vakttelefon som er en betaltjeneste (26 kr. per minutt)

Ring før oppmøte, slik at vi er forberedt når pasienten kommer. Du får informasjon om forventet ventetid. Er dyret ditt alvorlig sykt, vil du bli prioritert.

Ved akutthjelp utenfor ordinær arbeidstid kommer et akutthonorar i tillegg til prisen for utredning og behandling.
Utenom ordinær arbeidstid prioriteres stabilisering, symptomatisk behandling, og de undersøkelsene som anses å være nødvendige. Utredning avventes oftest til mer utstyr og personell er tilgjengelig på dagtid.

Dersom dyret ditt er vanskelig å håndtere, setter vi pris på at du informerer oss om dette ved bestilling av time eller når du leverer dyret ditt.

Published 30. september 2019 - 11:21 - Updated 16. oktober 2019 - 11:23