Ambulatorisk klinikk

Ambulatorisk klinikk, ved seksjon for besetningstjenester, driver veterinærmedisinsk praksis på produksjonsdyr i Oslo, Bærum, Asker, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen.

Ambulatorisk klinikk

Praksisen, som har base på Adamstuen i Oslo, er en undervisningspraksis der veterinærstudentene deltar i utredninger, diagnostikk og behandling i felt, under kyndig veiledning av seksjonens veterinærer.

Praksisen er med på å sikre at studentene får et godt grunnlag for mestring av de ulike oppgavene de vil møte i yrkeslivet som stordyrpraktikere. I tillegg til virksomheten på dagtid har praksisen kvelds- og nattevakt alle dager i året.

For hest, se Hesteklinikken

For hund, katt og andre smådyr, se Smådyrklinikken.

Published 27. April 2016 - 13:50 - Updated 20. desember 2019 - 11:12